Ticket #481: messages.2.po

File messages.2.po, 155.6 KB (added by cristian@…, 10 years ago)

First version of catalan translation with few modificacions

Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-09-24 00:52-0400\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-07-07 19:38+0100\n"
12"Last-Translator: Cristian Lorenzo <cristian@lalineapeluda.com>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <cristian@lalineapeluda.com>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Poedit-Language: Catalan\n"
18"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
19
20#: ../node_list.php:109
21msgid "No nodes could not be found in the database"
22msgstr "No trobo cap node a la base de dades"
23
24#: ../node_list.php:112
25#: ../classes/Node.php:306
26#: ../classes/Node.php:661
27msgid "Deployed"
28msgstr "Instal·lat"
29
30#: ../node_list.php:113
31#: ../classes/Node.php:307
32#: ../classes/Node.php:662
33msgid "In planning"
34msgstr "En planificació"
35
36#: ../node_list.php:113
37#: ../classes/Node.php:308
38#: ../classes/Node.php:663
39msgid "In testing"
40msgstr "En proves"
41
42#: ../node_list.php:113
43#: ../classes/Node.php:309
44#: ../classes/Node.php:664
45msgid "Non-Wifidog node"
46msgstr "Node no Wifidog"
47
48#: ../node_list.php:113
49#: ../classes/Node.php:310
50#: ../classes/Node.php:665
51msgid "Permanently closed"
52msgstr "Permanentment tancat"
53
54#: ../node_list.php:113
55#: ../classes/Node.php:311
56#: ../classes/Node.php:666
57msgid "Temporarily closed"
58msgstr "Temporalment tancat"
59
60#: ../validate.php:58
61msgid "No token specified!"
62msgstr "No s'ha indicat cap testimoni!"
63
64#: ../validate.php:61
65msgid "No user ID specified!"
66msgstr "No s'ha indicat cap ID d'usuari!"
67
68#: ../validate.php:66
69msgid "The validation token does not match the one in the database."
70msgstr "El testimoni de validació no coincideix amb el de la base de dades."
71
72#: ../validate.php:69
73msgid "Your account has already been activated."
74msgstr "El seu compte ja fou activat."
75
76#: ../validate.php:77
77msgid ""
78"Your account has been succesfully activated!\n"
79"\n"
80"You may now browse to a remote Internet address and take advantage of the free Internet access!\n"
81"\n"
82"If you get prompted for a login, enter the username and password you have just created."
83msgstr ""
84"Has activat amb èxit el teu compte!\n"
85"\n"
86"Ara pots navegar per Internet i gaudir dels avantatges d'Internet gratuït!\n"
87"\n"
88"Si en algun moment et demanen iniciar una sessió, introdueix el nom d'usuari i la contrasenya que acabes de crear."
89
90#: ../lost_password.php:103
91#: ../resend_validation.php:100
92#: ../signup.php:197
93#: ../lost_username.php:101
94msgid "Sorry, this network does not exist !"
95msgstr "Ho sento, aquesta xarxa no existeix!"
96
97#: ../lost_password.php:107
98msgid "Please specify a username or email address"
99msgstr "Si us plau, indica un nom d'usuari o adreça de correu electrònic"
100
101#: ../lost_password.php:131
102msgid "This username or email could not be found in our database"
103msgstr "Aquest nom d'usuari o correu electrònic no es troba a la base de dades"
104
105#: ../lost_password.php:134
106msgid "A new password has been emailed to you."
107msgstr "He enviat una nova contrasenya al teu correu electrònic"
108
109#: ../hotspots_map.php:99
110msgid "Unable to get the google API key, because I couldn't find a vhost matching the current hostname"
111msgstr "No puc recuperar la clau de l'API de coogle en no trobar cap vhost amb el nom actual del servidor"
112
113#: ../hotspots_map.php:115
114msgid "Change network"
115msgstr "Canviar de xarxa"
116
117#: ../hotspots_map.php:146
118msgid "Sorry, your browser does not support Google Maps."
119msgstr "Ho sento, el teu navegador no admet Google Maps."
120
121#: ../hotspots_map.php:146
122#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:190
123#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:109
124msgid "Homepage"
125msgstr "Pàgina d'inici"
126
127#: ../hotspots_map.php:146
128msgid "Show me on the map"
129msgstr "Ensenya'm on sóc al mapa"
130
131#: ../hotspots_map.php:146
132#: smarty.txt:36
133msgid "Loading, please wait..."
134msgstr "Carregant, si us plau espera..."
135
136#: ../hotspots_map.php:160
137msgid "Hotspots status map"
138msgstr "Mapa de l'estat dels Hotspots"
139
140#: ../config_available_locales.php:58
141msgid "French"
142msgstr "Francès"
143
144#: ../config_available_locales.php:59
145msgid "English"
146msgstr "Anglès"
147
148#: ../config_available_locales.php:60
149msgid "German"
150msgstr "Alemany"
151
152#: ../config_available_locales.php:61
153msgid "Spanish"
154msgstr "Espanyol"
155
156#: ../config_available_locales.php:62
157msgid "Brazilian Portuguese"
158msgstr "Portuguès del Brasil"
159
160#: ../config_available_locales.php:63
161msgid "Portuguese"
162msgstr "Portuguès"
163
164#: ../config_available_locales.php:64
165msgid "Japanese"
166msgstr "Japonès"
167
168#: ../config_available_locales.php:65
169msgid "Greek"
170msgstr "Grec"
171
172#: ../config_available_locales.php:66
173msgid "Bulgarian"
174msgstr "Búlgar"
175
176#: ../config_available_locales.php:67
177msgid "Swedish"
178msgstr "Suec"
179
180#: ../config_available_locales.php:68
181msgid "Italian"
182msgstr "Italià"
183
184#: ../resend_validation.php:104
185msgid "Please specify a username"
186msgstr "Si us plau, indica un nom d'usuari"
187
188#: ../resend_validation.php:111
189msgid "This username could not be found in our database"
190msgstr "No trobo aquest nom d'usuari a la base de dades"
191
192#: ../resend_validation.php:116
193#: ../signup.php:228
194msgid "An email with confirmation instructions was sent to your email address."
195msgstr "He enviat un correu a la teva adreça de correu electrònic amb les instruccions de confirmació."
196
197#: ../signup.php:81
198msgid "Username is required."
199msgstr "Es necessita un nom d'usuari."
200
201#: ../signup.php:85
202msgid "Username contains invalid characters."
203msgstr "El nom d'usuari conté caràcters no vàlids."
204
205#: ../signup.php:103
206msgid "A valid email address is required."
207msgstr "Es necessita una adreça de correu electrònica vàlida."
208
209#: ../signup.php:107
210msgid "The email address must be valid (i.e. user@domain.com). Please understand that we also black-listed various temporary-email-address providers."
211msgstr "L'adreça del correu electrònic ha de ser vàlida (p. ex. usuari@domini.com). A més, existeix una llista de proveïdors d'adreces temporals de correu electrònic que no acceptem."
212
213#: ../signup.php:126
214msgid "A password of at least 6 characters is required."
215msgstr "Es necessita una contrasenya de com a mínim 6 caràcters."
216
217#: ../signup.php:130
218msgid "Password contains invalid characters.  Allowed characters are 0-9, a-z and A-Z"
219msgstr "La contrasenya conté caràcters no vàlids. Els caràcters permesos són 0-9, a-z i A-Z"
220
221#: ../signup.php:134
222msgid "You must type your password twice."
223msgstr "Escriu la teva contrasenya dues vegades."
224
225#: ../signup.php:138
226#: ../classes/User.php:839
227msgid "Passwords do not match."
228msgstr "Les contrasenyes no són iguals."
229
230#: ../signup.php:142
231msgid "Password is too short, it must be 6 characters minimum."
232msgstr "La contrasenya és curta, ha de ser de com a mínim 6 caràcters"
233
234#: ../signup.php:201
235msgid "Sorry, this network does not accept new user registration !"
236msgstr "Ho sento, aquesta xarxa no accepta nous usuaris!"
237
238#: ../signup.php:211
239msgid "Sorry, a user account is already associated to this username. Pick another one."
240msgstr "Ho sento, però ja existeix un compte associat a aquest nom d'usuari. Si us plau, selecciona un altre."
241
242#: ../signup.php:215
243msgid "Sorry, a user account is already associated to this email address."
244msgstr "Ho sento, però ja existeix un compte associat a aquesta adreça de correu electrònic."
245
246#: ../signup.php:229
247#: ../portal/index.php:145
248#, php-format
249msgid "Your account has been granted %s minutes of access to retrieve your email and validate your account."
250msgstr "El seu compte disposa de %s minuts d'accés per accedir al correu i validar el compte."
251
252#: ../signup.php:230
253msgid "You may now open a browser window or start your email client and go to any remote Internet address to obtain the validation email."
254msgstr "Ara ja pots obrir una finestra del navegador o iniciar el teu client de correu electrònic i accedir a qualsevol adreça d'Internet per obtenir el correu de validació."
255
256#: ../lost_username.php:105
257msgid "Please specify an email address"
258msgstr "Si us plau, indica una adreça de correu electrònic"
259
260#: ../lost_username.php:112
261msgid "This email could not be found in our database"
262msgstr "No trobo aquest correu electrònic a la base de dades"
263
264#: ../lost_username.php:117
265msgid "Your username has been emailed to you."
266msgstr "He enviat el teu nom d'usuari al teu compte de correu electrònic."
267
268#: ../gw_message.php:61
269#, php-format
270msgid "You have failed to validate your account in %d minutes."
271msgstr "No has validat el teu compte els últims %d minuts."
272
273#: ../gw_message.php:62
274msgid "Please validate your account from somewhere else or create a new one."
275msgstr "Si us plau, valida el teu compte des d'un altre lloc o crea una nova."
276
277#: ../gw_message.php:67
278#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:896
279#: ../classes/Role.php:494
280#: ../classes/Statistics.php:375
281#: ../classes/Statistics.php:378
282#: ../classes/Network.php:1694
283#: ../classes/Content.php:901
284#: ../classes/Node.php:214
285msgid "Access denied!"
286msgstr "Accés denegat!"
287
288#: ../gw_message.php:73
289#, php-format
290msgid "You have now been granted %d minutes of Internet access without being validated to go and activate your account."
291msgstr "Tens %d minuts d'accés a Internet sense validar per activar el teu compte."
292
293#: ../gw_message.php:74
294#, php-format
295msgid "If you fail to validate your account in %d minutes, you will have to validate it from somewhere else."
296msgstr "Si no valida el seu compte en %d minuts, ho haurà de fer des d'un altre lloc."
297
298#: ../gw_message.php:75
299msgid "If you do not receive an email from our validation server in the next minute, perhaps you have made a typo in your email address, you might have to create another account."
300msgstr "És possible que hagis comés un error al introduir el teu correu electrònic si no reps un correu electrònic del nostre servidor de correu electrònic. En aquest cas, hauràs de crear un nou compte."
301
302#: ../gw_message.php:80
303msgid "Unknown message specified! (this is probably an error)"
304msgstr "S'ha indicat un missatge desconegut! (això és probablement un error)"
305
306#: ../gw_message.php:85
307msgid "No message has been specified! (this is probably an error)"
308msgstr "No has especificat cap missatge! (això és possiblement un error)"
309
310#: ../admin/generic_object_admin.php:80
311msgid "Sorry, the 'object_class' parameter must be specified"
312msgstr "Ho sento, has d'especificar el paràmetre 'object_class'"
313
314#: ../admin/generic_object_admin.php:93
315#, php-format
316msgid "Create %s"
317msgstr "Crea %s"
318
319#: ../admin/generic_object_admin.php:94
320#, php-format
321msgid "Add %s"
322msgstr "Afegeix %s"
323
324#: ../admin/generic_object_admin.php:95
325#, php-format
326msgid "Create a new %s"
327msgstr "Crea un nou %s"
328
329#: ../admin/generic_object_admin.php:96
330#, php-format
331msgid "Add a new %s"
332msgstr "Afegeix un nou %s"
333
334#: ../admin/generic_object_admin.php:97
335#, php-format
336msgid "Show all %s"
337msgstr "Mostrar tots els %s"
338
339#: ../admin/generic_object_admin.php:98
340#, php-format
341msgid "Show only persistant %s"
342msgstr "Mostra únicament els %s persistents"
343
344#: ../admin/generic_object_admin.php:99
345#: ../classes/Network.php:1933
346#: ../classes/Node.php:1624
347#, php-format
348msgid "Edit %s"
349msgstr "Edita %s"
350
351#: ../admin/generic_object_admin.php:149
352msgid "Sorry, the object couldn't be created.  You probably didn't fill the form properly"
353msgstr "Ho sento, no he pogut crear l'objecte. És possible que no hagis omplert correctament el formulari"
354
355#: ../admin/generic_object_admin.php:187
356msgid "Showing preview as it would appear at "
357msgstr "Mostrant la previsualització tal com hauria d'aparèixer"
358
359#: ../admin/generic_object_admin.php:202
360#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:182
361#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:120
362#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:109
363#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:131
364#: smarty.txt:110
365msgid "Node"
366msgstr "Node"
367
368#: ../admin/generic_object_admin.php:211
369#: ../admin/generic_object_admin.php:427
370#: ../classes/Content/Picture/Picture.php:294
371msgid "Preview"
372msgstr "Previsualització"
373
374#: ../admin/generic_object_admin.php:217
375#: ../classes/ProfileTemplate.php:369
376#: ../classes/Content.php:736
377msgid "Edit"
378msgstr "Edita"
379
380#: ../admin/generic_object_admin.php:224
381#: ../admin/generic_object_admin.php:246
382msgid "Object successfully deleted"
383msgstr "S'ha esborrat amb èxit l'objecte"
384
385#: ../admin/generic_object_admin.php:226
386#: ../admin/generic_object_admin.php:249
387msgid "Deletion failed, error was: "
388msgstr "No he pogut esborrar, s'ha produït un error:"
389
390#: ../admin/generic_object_admin.php:396
391msgid "Sorry, the 'object_id' parameter must be specified"
392msgstr "Ho sento, has d'especificar el paràmetre 'object_id'"
393
394#: ../admin/generic_object_admin.php:412
395msgid "Save"
396msgstr "Desa"
397
398#: ../admin/generic_object_admin.php:417
399#: ../admin/generic_object_admin.php:437
400#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:204
401#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:228
402#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:620
403#: ../classes/Content.php:955
404msgid "Delete"
405msgstr "Esborra"
406
407#: ../admin/generic_object_admin.php:462
408msgid "Generic object editor"
409msgstr "Editor d'objectes genèrics"
410
411#: ../admin/import_user_database.php:66
412msgid "NoCat user database import"
413msgstr "Importar base de dades d'usuaris NoCat"
414
415#: ../admin/import_user_database.php:72
416msgid "Please select the NoCat passwd file you want to import."
417msgstr "Si us plau, selecciona l'arxiu de contrasenyes de NoCat que desitges importar."
418
419#: ../admin/import_user_database.php:76
420msgid "Accept users with no email addresses (Normally, NoCat usernames are expected to be the user's email address, and the username is generated from the prefix."
421msgstr "Accepta usuaris sense adreça de correu electrònic (Normalment, els noms d'usuari de NoCat són la seva adreça de correu electrònic i el nom d'usuari es generat des del prefix)"
422
423#: ../admin/import_user_database.php:78
424msgid "Upload file"
425msgstr "Penja l'arxiu"
426
427#: ../admin/import_user_database.php:81
428msgid "I am sure I want to import (Otherwise, the import will only be simulated)."
429msgstr "Estic segur de voler importar (En cas contrari, la importació únicament serà simulada)."
430
431#: ../admin/import_user_database.php:175
432msgid "Sorry, a user account is already associated to the email address: "
433msgstr "Ho sento, un compte d'usuari ja te associada aquesta adreça de correu electrònic:"
434
435#: ../admin/import_user_database.php:181
436msgid "Sorry, the user must have a email address."
437msgstr "Ho sento, l'usuari ha de tenir una adreça de correu electrònic"
438
439#: ../admin/import_user_database.php:190
440msgid "Sorry, a user account already exists with the username: "
441msgstr "Ho sento, ja existeix un compre amb aquest nom d'usuari: "
442
443#: ../admin/import_user_database.php:211
444msgid "SQL error on: "
445msgstr "Error de SQL a: "
446
447#: ../admin/import_user_database.php:217
448msgid "Report"
449msgstr "Informe"
450
451#: ../admin/stats.php:66
452msgid "Connections at"
453msgstr "Connexions a"
454
455#: ../admin/stats.php:72
456msgid "User information for"
457msgstr "Informació d'usuari per"
458
459#: ../admin/stats.php:77
460msgid "Connections from MAC"
461msgstr "Connexió des del MAC"
462
463#: ../admin/stats.php:83
464msgid "Network information for"
465msgstr "Informació de la xarxa per"
466
467#: ../admin/stats.php:97
468msgid "Generate statistics"
469msgstr "Generar estadístiques"
470
471#: ../admin/user_log.php:113
472msgid "Internal error."
473msgstr "Error intern."
474
475#: ../admin/user_log.php:121
476msgid "Find a user ID : "
477msgstr "Troba un ID d'usuari: "
478
479#: ../admin/hotspot_location_map.php:59
480msgid "Hotspot location map"
481msgstr "Mapa d'ubicació dels Hotspot"
482
483#: ../admin/hotspot_location_map.php:70
484msgid "Click anywhere on the map to extract the GIS location, then click on the button to save the data."
485msgstr "Fes clic al mapa per obtenir la localització GIS, després prem el botó per guardar les dades"
486
487#: ../admin/hotspot_location_map.php:72
488msgid "Use these coordinates"
489msgstr "Empra aquestes coordenades"
490
491#: ../admin/hotspot_location_map.php:80
492msgid "Error:  You need to set the GIS coordinates of the center of your network"
493msgstr "Error: Necessites establir les coordenades GIS del centre de la teva xarxa"
494
495#: ../admin/hotspot_location_map.php:124
496msgid "You need to set a node ID."
497msgstr "Necessites assignar un ID al node"
498
499#: ../cron/page.php:76
500msgid "Monitoring system"
501msgstr "Sistema de seguiment"
502
503#: ../cron/page.php:79
504msgid "node"
505msgstr "node"
506
507#: ../cron/page.php:80
508#, php-format
509msgid "Node %s (%s) has been down for %d minutes (since %s)"
510msgstr "El node %s (%s) porta aturat  %d minuts (des de %s)"
511
512#: ../cron/page.php:82
513msgid "Success"
514msgstr "Acomplert"
515
516#: ../cron/page.php:82
517msgid "Failed sending mail"
518msgstr "No he aconseguit enviar el correu"
519
520#: ../cron/page.php:99
521msgid "No deployed nodes could not be found in the database"
522msgstr "No puc trobar nodes instal·lats a la base de dades"
523
524#: ../include/schema_validate.php:75
525msgid "I am unable to retrieve the schema version. Either the wifidog database hasn't been created yet, the postgresql server is down, or pg_hba.conf does not allow your web server to connect to the wifidog database."
526msgstr "No puc recuperar la versió de l'esquema. Potser la base de dades de wifidog no ha estat creada, el servidor postgresql no es troba actiu o l'arxiu pg_hba.conf no permet al teu servidor web connectar a la base de dades de wifidog."
527
528#: ../include/schema_validate.php:77
529msgid "Try running the"
530msgstr "Intenta executa el"
531
532#: ../include/schema_validate.php:77
533msgid "installation script"
534msgstr "script d'instal·lació"
535
536#: ../include/schema_validate.php:105
537msgid "No user matches the default network, a new user admin/admin will be created. Change the password as soon as possible !"
538msgstr "No existeixen usuaris a la xarxa per defecte. Es crearà un nou admin/admin. Canvia la contrasenya tan aviat com sigui possible!"
539
540#: ../include/schema_validate.php:117
541msgid "Could not get a default network!"
542msgstr "No puc obtenir una xarxa per defecte!"
543
544#: ../include/schema_validate.php:149
545msgid "Trying to update the database schema."
546msgstr "Intentant actualitzar l'estructura de la base de dades."
547
548#: ../include/schema_validate.php:154
549msgid "Unable to retrieve schema version.  The database schema is too old to be updated."
550msgstr "No puc recuperar la versió de l'estructura. L'estructura de la base de dades es massa antiga per a ser actualitzada."
551
552#: ../include/common.php:142
553msgid "Unused"
554msgstr "Sense us"
555
556#: ../include/common.php:143
557msgid "In use"
558msgstr "En us"
559
560#: ../include/common.php:144
561msgid "Used"
562msgstr "Emprat"
563
564#: ../login/index.php:211
565#, php-format
566msgid "Unable to generate token for user %s"
567msgstr "No puc generar el testimoni de l'usuari %s"
568
569#: ../login/index.php:261
570msgid "I'm having difficulties:"
571msgstr "Necessito ajuda:"
572
573#: ../login/index.php:263
574#: smarty.txt:52
575#: smarty.txt:69
576#: smarty.txt:80
577#: smarty.txt:94
578#: smarty.txt:102
579msgid "I Forgot my username"
580msgstr "He oblidat el meu nom d'usuari"
581
582#: ../login/index.php:264
583#: smarty.txt:53
584#: smarty.txt:70
585#: smarty.txt:81
586#: smarty.txt:95
587#: smarty.txt:103
588msgid "I Forgot my password"
589msgstr "He oblidat la meva contrasenya"
590
591#: ../login/index.php:265
592#: smarty.txt:54
593#: smarty.txt:82
594#: smarty.txt:96
595#: smarty.txt:104
596msgid "Re-send the validation email"
597msgstr "Torna'm a enviar el correu de validació"
598
599#: ../login/index.php:271
600#, php-format
601msgid "%s login page for %s"
602msgstr "%s pàgina d'inici de sessió per %s"
603
604#: ../login/index.php:273
605msgid "Offsite login page"
606msgstr "Enllaços externs a la pàgina d'inici de sessió"
607
608#: ../login/index.php:282
609#: ../portal/index.php:139
610msgid "Welcome to"
611msgstr "Benvingut a"
612
613#: ../portal/index.php:97
614msgid "No Hotspot specified!"
615msgstr "No has seleccionat cap Hotspot!"
616
617#: ../portal/index.php:134
618#, php-format
619msgid "%s portal for %s"
620msgstr "%s portal de %s"
621
622#: ../portal/index.php:144
623msgid "You NEED to confirm your account.  An email with confirmation instructions was sent to your email address.  If you don't see it in your inbox, make sure to look in your spam folder."
624msgstr "NECESSITES activar el teu compte. Em enviat un correu electrònic amb les instruccions a la teva adreça. Si no el trobes a la safata d'entrada, consulta la carpeta de correu brossa."
625
626#: ../portal/index.php:206
627msgid "Show all available contents for this hotspot"
628msgstr "Mostra tot el contingut disponible en aquest hotspot"
629
630#: ../classes/StatisticGraph/RegistrationsPerMonth.php:62
631msgid "Number of validated user registration for the selected network(s)"
632msgstr "Nombre de registres d'usuaris validats per a les xarxes seleccionades"
633
634#: ../classes/StatisticGraph/RegistrationsCumulative.php:62
635msgid "Cumulative number of validated users for the selected network(s)"
636msgstr "Nombre acumulat d'usuaris validats a les xarxes seleccionades"
637
638#: ../classes/StatisticGraph/VisitsPerMonth.php:62
639msgid "Number of individual user visits per month"
640msgstr "Nombre de visites úniques per mes"
641
642#: ../classes/StatisticGraph/VisitsPerMonth.php:82
643#: ../classes/StatisticGraph/VisitsPerWeekday.php:82
644#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:135
645msgid "Note:  A visit is like counting connections, but only counting one connection per day for each user at a single node"
646msgstr "Nota: Una visita és com contar connexions, però únicament una connexió per dia per cada usuari a cada node"
647
648#: ../classes/StatisticGraph/VisitsPerWeekday.php:62
649msgid "Number of individual user visits per weekday"
650msgstr "Nombre de visites d'usuaris únics per dia de la setmana"
651
652#: ../classes/StatisticGraph/ConnectionsPerHour.php:62
653msgid "Number of new connections opening per hour of the day"
654msgstr "Nombre de noves connexions creades per hora del dia"
655
656#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLocalUser.php:128
657#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:257
658#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:267
659#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:263
660#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:283
661msgid "Login successfull"
662msgstr "S'ha iniciat la sessió correctament"
663
664#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLocalUser.php:142
665msgid "Unknown username or email"
666msgstr "No conec aquest nom d'usuari o correu electrònic"
667
668#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLocalUser.php:144
669msgid "Incorrect password (Maybe you have CAPS LOCK on?)"
670msgstr "Contrasenya incorrecta (Potser tens les majúscules activades)"
671
672#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:167
673#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:172
674msgid "Error while connecting to the LDAP server."
675msgstr "S'ha produït un error al connectar amb el servidor LDAP."
676
677#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:179
678msgid "Error while obtaining your LDAP information."
679msgstr "S'ha produït un error en intentar obtenir la teva informació LDAP."
680
681#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:185
682#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:191
683#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:197
684msgid "Error while obtaining your username or password from the LDAP server."
685msgstr "S'ha produït un error en intentar obtenir el vostre nom d'usuari o contrasenya del servidor LDAP."
686
687#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:204
688msgid "Error in username or password."
689msgstr "Error amb l'usuari o amb la contrasenya."
690
691#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorLDAP.php:211
692msgid "Error connecting to the LDAP Server."
693msgstr "Error al connectar amb el servidor LDAP."
694
695#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:202
696msgid "Invalid RADIUS encryption method."
697msgstr "El mètode d'encriptatge RADIUS no és vàlid."
698
699#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:239
700msgid "Could not initiate PEAR RADIUS Auth class : "
701msgstr "No puc iniciar la Clase Auth PEAR RADIUS:"
702
703#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:247
704msgid "Failed to send authentication request to the RADIUS server. : "
705msgstr "No puc enviar la petició d'autenticació al servidor RADIUS:"
706
707#: ../classes/Authenticators/AuthenticatorRadius.php:288
708msgid "The RADIUS server rejected this username/password combination."
709msgstr "El servidor RADIUS no accepta aquesta combinació d'usuari/contrasenya"
710
711#: ../classes/StatisticReport/MostMobileUsers.php:65
712#, php-format
713msgid "%d most mobile users"
714msgstr "Els %d usuaris més mòbils"
715
716#: ../classes/StatisticReport/MostMobileUsers.php:97
717#: ../classes/StatisticReport/MostFrequentUsers.php:98
718#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:98
719msgid "User (username)"
720msgstr "Usuari (nom d'usuari)"
721
722#: ../classes/StatisticReport/MostMobileUsers.php:99
723#: ../classes/StatisticReport/MostFrequentUsers.php:100
724#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:100
725msgid "User (MAC address)"
726msgstr "Usuari (adreça MAC)"
727
728#: ../classes/StatisticReport/MostMobileUsers.php:101
729msgid "Nodes visited"
730msgstr "Nodes visitats"
731
732#: ../classes/StatisticReport/MostMobileUsers.php:133
733#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:174
734#: ../classes/StatisticReport/MostFrequentUsers.php:133
735#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:142
736#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:136
737#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:164
738msgid "No information found matching the report configuration"
739msgstr "No he trobat informació que coincideixi amb la configuració de l'informe"
740
741#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:64
742msgid "Node status information"
743msgstr "Informació de l'estat del node"
744
745#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:87
746msgid "Sorry, this report requires you to select individual nodes"
747msgstr "Ho sento, aquest informe necessita que seleccionis nodes individuals"
748
749#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:99
750#: ../classes/DependenciesList.php:137
751#: smarty.txt:3
752msgid "Status"
753msgstr "Estat"
754
755#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:105
756msgid "WifiDog status"
757msgstr "Estat de WifiDog"
758
759#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:110
760msgid "Last heartbeat"
761msgstr "Última actualització de l'estat"
762
763#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:111
764#, php-format
765msgid "%s ago"
766msgstr "fa %s"
767
768#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:115
769msgid "WifiDog version"
770msgstr "Versió de WifiDog"
771
772#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:119
773msgid "WifiDog uptime"
774msgstr "Temps actiu de Wifidog"
775
776#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:123
777msgid "System uptime"
778msgstr "Temps en servei del sistema"
779
780#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:127
781msgid "System load"
782msgstr "Carrega del sistema"
783
784#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:131
785msgid "System free memory"
786msgstr "Memoria lliure del sistema"
787
788#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:135
789msgid "IP Address"
790msgstr "Adreça IP"
791
792#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:139
793msgid "Number of users online"
794msgstr "Nombre d'usuaris connectats"
795
796#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:148
797#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:117
798#: ../classes/Profile.php:357
799msgid "Profile"
800msgstr "Perfil"
801
802#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:152
803#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:99
804#: ../classes/Node.php:1101
805#: smarty.txt:6
806msgid "Name"
807msgstr "Nom"
808
809#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:156
810msgid "Node ID"
811msgstr "ID del Node"
812
813#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:160
814#: ../classes/Node.php:363
815msgid "Deployment Status"
816msgstr "Estat de la instal·lació"
817
818#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:164
819msgid "Deployment date"
820msgstr "Data d'instal·lació "
821
822#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:168
823#: ../classes/Content.php:925
824#: ../classes/Node.php:1116
825#: ../classes/DependenciesList.php:173
826#: smarty.txt:73
827msgid "Description"
828msgstr "Descripció"
829
830#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:172
831#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:132
832#: smarty.txt:120
833msgid "Network"
834msgstr "Xarxa"
835
836#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:176
837msgid "GIS Location"
838msgstr "Localització GIS"
839
840#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:181
841#: ../classes/Network.php:1035
842#: smarty.txt:78
843msgid "Map"
844msgstr "Mapa"
845
846#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:185
847msgid "NOT SET"
848msgstr "SENSE CONFIGURAR"
849
850#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:194
851#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
852#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:324
853#: ../classes/NodeLists/NodeListKML.php:238
854msgid "Address"
855msgstr "Adreça"
856
857#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:202
858#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
859msgid "Telephone"
860msgstr "Telèfon"
861
862#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:206
863#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:127
864#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
865#: ../classes/NodeLists/NodeListKML.php:241
866msgid "Email"
867msgstr "Correu electrònic"
868
869#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:210
870msgid "Transit Info"
871msgstr "Informació de tràfic"
872
873#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:220
874#: ../classes/User.php:950
875#: ../classes/Node.php:1072
876msgid "Statistics"
877msgstr "Estadístiques"
878
879#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:225
880msgid "Average visits per day"
881msgstr "Mitjana de visites diàries"
882
883#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:226
884#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:237
885msgid "(for the selected period)"
886msgstr "(pel període seleccionat)"
887
888#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:231
889msgid "Traffic"
890msgstr "Tràfic"
891
892#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:233
893#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:102
894msgid "Incoming"
895msgstr "D'entrada"
896
897#: ../classes/StatisticReport/NodeStatus.php:235
898#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:103
899msgid "Outgoing"
900msgstr "De sortida"
901
902#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:64
903msgid "Individual user report"
904msgstr "Informe per usuari individual"
905
906#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:111
907#: ../classes/User.php:247
908#, php-format
909msgid "User id: %s could not be found in the database"
910msgstr "ID d'usuari: %s no el trobo a la base de dades"
911
912#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:122
913#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:284
914#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:123
915#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:115
916#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:164
917#: ../classes/User.php:702
918#: ../classes/User.php:707
919#: ../classes/User.php:756
920#: smarty.txt:111
921#: smarty.txt:119
922msgid "Username"
923msgstr "Nom d'usuari"
924
925#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:137
926msgid "Unique ID"
927msgstr "ID única"
928
929#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:142
930msgid "Member since"
931msgstr "Membre des de"
932
933#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:147
934#: ../classes/User.php:744
935#: smarty.txt:122
936msgid "Account Status"
937msgstr "Estat del compte"
938
939#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:152
940msgid "Prefered Locale"
941msgstr "Locale preferit"
942
943#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:165
944#, php-format
945msgid "%d Connections"
946msgstr "%d Connexions"
947
948#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:179
949msgid "Logged in"
950msgstr "Sessió iniciada"
951
952#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:180
953#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:167
954msgid "Time spent"
955msgstr "Temps emprat"
956
957#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:181
958msgid "Token status"
959msgstr "Estat del testimoni"
960
961#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:183
962msgid "IP"
963msgstr "IP"
964
965#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:184
966msgid "D"
967msgstr "D"
968
969#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:185
970msgid "U"
971msgstr "U"
972
973#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:212
974msgid "N/A"
975msgstr "N/D"
976
977#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:223
978#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:162
979#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:131
980#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:104
981#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:153
982msgid "Total"
983msgstr "Total"
984
985#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:244
986#, php-format
987msgid "%d MAC addresses"
988msgstr "%d adreces MAC"
989
990#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:248
991#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:165
992msgid "MAC"
993msgstr "MAC"
994
995#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:249
996#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:285
997#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:115
998msgid "Count"
999msgstr "Compte"
1000
1001#: ../classes/StatisticReport/UserReport.php:280
1002#, php-format
1003msgid "%d users"
1004msgstr "%d usuaris"
1005
1006#: ../classes/StatisticReport/MostFrequentUsers.php:66
1007#, php-format
1008msgid "%d most frequent users"
1009msgstr "%d usuaris més frequents"
1010
1011#: ../classes/StatisticReport/MostFrequentUsers.php:102
1012msgid "Different days connected"
1013msgstr "Diferents dies connectat"
1014
1015#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:64
1016msgid "Registration Log (New user's first connection)"
1017msgstr "Registre de registre (Primera connexió de nous usuaris)"
1018
1019#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:116
1020msgid "Users who signed up here"
1021msgstr "Usuaris que s'enregistraren aquí"
1022
1023#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:127
1024msgid "MAC address"
1025msgstr "Adreça MAC"
1026
1027#: ../classes/StatisticReport/RegistrationLog.php:130
1028msgid "Registration date"
1029msgstr "Data de registre"
1030
1031#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:64
1032msgid "Network status information"
1033msgstr "Informació de l'estat de la xarxa"
1034
1035#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:87
1036msgid "Sorry, this report requires you to select individual networks"
1037msgstr "Ho sento, aquest informe necessita que seleccionis una xarxa"
1038
1039#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:104
1040#: ../classes/Role.php:362
1041#: ../classes/ProfileTemplate.php:488
1042#: ../classes/Server.php:246
1043#: ../classes/Node.php:1106
1044#: ../classes/VirtualHost.php:603
1045msgid "Creation date"
1046msgstr "Data de creació"
1047
1048#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:114
1049msgid "Tech support email"
1050msgstr "Correu electrònic d'assistència tècnica"
1051
1052#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:119
1053msgid "Validation grace time"
1054msgstr "Temps de gràcia per la validació"
1055
1056#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:124
1057msgid "Validation email"
1058msgstr "Correu electrònic de validació"
1059
1060#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:129
1061msgid "Allows multiple login"
1062msgstr "Permetre accessos simultanis"
1063
1064#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:134
1065msgid "Splash only nodes allowed"
1066msgstr "Permetre nodes sense validació d'usuari"
1067
1068#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:139
1069msgid "Custom portal redirect nodes allowed"
1070msgstr "Permetre nodes amb redirecció a portals personalitzats"
1071
1072#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:144
1073msgid "Number of users"
1074msgstr "Nombre d'usuaris"
1075
1076#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:149
1077msgid "Number of validated users"
1078msgstr "Nombre d'usuaris validats"
1079
1080#: ../classes/StatisticReport/NetworkStatus.php:154
1081msgid "Number of users currently online"
1082msgstr "Nombre d'usuaris connectats"
1083
1084#: ../classes/StatisticReport/AnonymisedDataExport.php:65
1085msgid "Anonymised SQL data export (for academic research)"
1086msgstr "Exportar les dades SQL sense dades personals (per la recerca acadèmica)"
1087
1088#: ../classes/StatisticReport/AnonymisedDataExport.php:97
1089#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:89
1090#: ../classes/ContentTypeFilter.php:253
1091#: ../classes/ContentTypeFilter.php:438
1092#: ../classes/Network.php:337
1093#: ../classes/ProfileTemplate.php:568
1094#: ../classes/Node.php:457
1095#: ../classes/VirtualHost.php:403
1096#: ../classes/VirtualHost.php:735
1097msgid "Access denied"
1098msgstr "Accés denegat"
1099
1100#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:65
1101msgid "Most popular nodes, by visit"
1102msgstr "Nodes més populars per visites"
1103
1104#: ../classes/StatisticReport/MostPopularNodes.php:110
1105msgid "Visits"
1106msgstr "Visites"
1107
1108#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:64
1109msgid "Connection Log"
1110msgstr "Registre de connexions"
1111
1112#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:109
1113msgid "Number of unique Users:"
1114msgstr "Noms d'usuari únics:"
1115
1116#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:116
1117msgid "MAC Count"
1118msgstr "Total de MACs"
1119
1120#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:124
1121msgid "Cx Count"
1122msgstr "Total de Cx"
1123
1124#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:125
1125msgid "Last seen"
1126msgstr "Vis per últim cop"
1127
1128#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:159
1129msgid "Number of non-unique connections:"
1130msgstr "Nombre de connexions no úniques"
1131
1132#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:163
1133msgid "Node name"
1134msgstr "Nom del node"
1135
1136#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:166
1137msgid "Date"
1138msgstr "Data"
1139
1140#: ../classes/StatisticReport/ConnectionLog.php:192
1141msgid "Unknown"
1142msgstr "Desconegut"
1143
1144#: ../classes/StatisticReport/ConnectionGraphs.php:62
1145msgid "Graph on network use per hour, weekday and month"
1146msgstr "Gràfic d'us de la xarxa per dia, setmana i mes"
1147
1148#: ../classes/StatisticReport/HighestBandwidthUsers.php:65
1149#, php-format
1150msgid "%d highest bandwidth consumers"
1151msgstr "Els %d majors consumidors d'ample de banda"
1152
1153#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:63
1154msgid "Content display and clickthrough report"
1155msgstr "Visualització del contingut i clic d'entrada a l'informe"
1156
1157#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:98
1158msgid "Untitled Content"
1159msgstr "Contingut sense títol"
1160
1161#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:100
1162msgid "Content report for:"
1163msgstr "Informe de contingut per:"
1164
1165#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:104
1166msgid "Clickthrough"
1167msgstr "Clic d'entrada"
1168
1169#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:105
1170msgid "Prints"
1171msgstr "Impressions"
1172
1173#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:106
1174msgid "Clickthrough/Prints"
1175msgstr "Clic d'entrada/Impressions"
1176
1177#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:126
1178msgid "First"
1179msgstr "Primer"
1180
1181#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:133
1182msgid "Last"
1183msgstr "Últim"
1184
1185#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:141
1186msgid "Rate"
1187msgstr "Velocitat"
1188
1189#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:143
1190#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:149
1191#, php-format
1192msgid "%0.2f per day"
1193msgstr "%0.2f per dia"
1194
1195#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:157
1196msgid "Unique users"
1197msgstr "Usuaris únics"
1198
1199#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:168
1200msgid "Unique locations"
1201msgstr "Localitzacions úniques"
1202
1203#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:203
1204msgid "Content group elements report"
1205msgstr "Informe d'agrupacions de contiguts"
1206
1207#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:206
1208msgid "Element # of prints"
1209msgstr "Nombre # d'imatges"
1210
1211#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:207
1212msgid "Displayed content report"
1213msgstr "Informe del contingut mostrat"
1214
1215#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:233
1216msgid "Note:  The statistics above include all the prints and clickthroughs of the displayed element, not just those resulting from it's display in this group."
1217msgstr "Nota: Les estadístiques d'amunt inclouen les impressions i els clics d'entrada del contingut mostrat, no aquelles resultants de les impressions en aquest grup."
1218
1219#: ../classes/StatisticReport/ContentReport.php:309
1220msgid "Important note:  Currently, Report configuration options are ignored for this report."
1221msgstr "Nota important: Actualment, la configuració dels informes són ignorades en aquest informe."
1222
1223#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:62
1224msgid "User registration report"
1225msgstr "Informe de registre d'usuaris"
1226
1227#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:94
1228msgid "First connection per node"
1229msgstr "Primera connexió per node"
1230
1231#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:132
1232msgid "# of new user first connection"
1233msgstr "# de primera connexió de nous usuaris"
1234
1235#: ../classes/StatisticReport/UserRegistrationReport.php:157
1236msgid "Note:  This is actually a list of how many new user's first connection occured at each hotspot, taking report restrictions into account.  It includes non-validated users who successfully connected."
1237msgstr "Nota: Aquesta és, realment, la llista de quantes primeres connexions d'usuaris hi ha hagut a cada hotspot considerant les restriccions dels informes. Inclou els usuaris sense validar que s'han connectat amb èxit."
1238
1239#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:62
1240msgid "Breakdown of how many users actually use the network"
1241msgstr ""
1242
1243#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:85
1244msgid "User activity"
1245msgstr "Activitat de l'usuari"
1246
1247#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:94
1248msgid "Last day"
1249msgstr "El darrer dia"
1250
1251#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:95
1252msgid "Last week"
1253msgstr "La darrera setmana"
1254
1255#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:96
1256msgid "Last month"
1257msgstr "El darrer mes"
1258
1259#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:97
1260msgid "Last 3 month"
1261msgstr "Els darrers 3 mesos"
1262
1263#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:98
1264msgid "Last 6 months"
1265msgstr "Els darrers 6 mesos"
1266
1267#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:99
1268msgid "Last year"
1269msgstr "El darrer any"
1270
1271#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:100
1272msgid "Ever"
1273msgstr "Sempre"
1274
1275#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:138
1276#, php-format
1277msgid "Activity report for the %d validated users"
1278msgstr "Informe d'activitat dels %d usuaris validats"
1279
1280#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:141
1281#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:172
1282msgid "Period"
1283msgstr "Període"
1284
1285#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:142
1286#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:173
1287msgid "# of users who used the network"
1288msgstr "# usuaris han emprat la xarxa"
1289
1290#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:169
1291#, php-format
1292msgid "Activity report for the %d non-validated users"
1293msgstr "Informe d'activitat dels %d usuaris no-validats"
1294
1295#: ../classes/StatisticReport/ActiveUserReport.php:198
1296msgid "warning:  This report does not count connections at Splash-Only nodes"
1297msgstr "advertència: Aquest informe no conta les connexions als nodes sense sortida"
1298
1299#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:792
1300msgid "To protect the server the PDF file has not been created, because the server is too busy right now!"
1301msgstr "No he creat l'arxiu PDF per a protegir el servidor, a hores d'ara el servidor es troba molt ocupat!"
1302
1303#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:958
1304#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:959
1305#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:961
1306#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1039
1307msgid "Hotspots"
1308msgstr "Hotspots"
1309
1310#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1048
1311msgid "street name"
1312msgstr "nom del carrer"
1313
1314#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1052
1315msgid "postal code"
1316msgstr "codi postal"
1317
1318#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1056
1319msgid "city"
1320msgstr "ciutat"
1321
1322#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1060
1323msgid "name"
1324msgstr "nom"
1325
1326#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1065
1327#, php-format
1328msgid "This list contains all Hotspots of %s sorted by %s."
1329msgstr "Aquesta llista conté tots els Hotspots %s ordenats per %s"
1330
1331#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1068
1332#, php-format
1333msgid "Number of Hotspots: %d"
1334msgstr "Nombre de Hotspots: %d"
1335
1336#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1071
1337#, php-format
1338msgid "Last updated on: %s"
1339msgstr "Última actualització a: %s"
1340
1341#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
1342msgid "Hotspot"
1343msgstr "Hotspot"
1344
1345#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
1346#: ../classes/Node.php:1142
1347msgid "Postal code"
1348msgstr "Codi postal"
1349
1350#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
1351#: ../classes/Node.php:1132
1352msgid "City"
1353msgstr "Ciutat"
1354
1355#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
1356#: ../classes/Node.php:1137
1357msgid "Province / State"
1358msgstr "Província / Estat"
1359
1360#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1083
1361#: ../classes/Node.php:1162
1362msgid "Homepage URL"
1363msgstr "URL de la pàgina d'inici"
1364
1365#: ../classes/NodeLists/NodeListPDF.php:1093
1366msgid "PDF file cannot be created because the FPDF library is not installed!"
1367msgstr "No puc crear l'arxiu PDF perquè la biblioteca FPDF no es troba instal·lada!"
1368
1369#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:157
1370#: ../classes/NodeLists/NodeListHTML.php:213
1371msgid "Newest Hotspots"
1372msgstr "Els Hotspots més recents"
1373
1374#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:169
1375msgid "List of the most recent Hotspots opened by the network: "
1376msgstr "Llista dels últims Hotspots instal·lats a la xarxa:"
1377
1378#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:190
1379msgid "Copyright "
1380msgstr "Copyright "
1381
1382#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:358
1383msgid "See Map"
1384msgstr "Veure Mapa"
1385
1386#: ../classes/NodeLists/NodeListRSS.php:371
1387msgid "Contact"
1388msgstr "Contacte"
1389
1390#: ../classes/NodeLists/NodeListHTML.php:212
1391msgid "Hotspot list"
1392msgstr "LLista de Hotspots"
1393
1394#: ../classes/NodeLists/NodeListKML.php:240
1395#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:752
1396msgid "URL"
1397msgstr "URL"
1398
1399#: ../classes/Content/File/File.php:131
1400#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:92
1401#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:111
1402#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:131
1403#: ../classes/Content/IFrame/IFrame.php:89
1404#: ../classes/Content/Picture/Picture.php:103
1405#: ../classes/Content.php:124
1406#: ../classes/Content.php:275
1407msgid "The content with the following id could not be found in the database: "
1408msgstr "No he trobat el contingut amb el següent ID a la base de dades:"
1409
1410#: ../classes/Content/File/File.php:206
1411msgid "File size exceeds limit specified in PHP.ini"
1412msgstr "La mida de l'arxiu excedeix el límit especificat a l'arxiu PHP.ini"
1413
1414#: ../classes/Content/File/File.php:210
1415msgid "File size exceeds limit specified HTML form"
1416msgstr "La mida de l'arxiu excedeix el límit especificat al formulari HTML"
1417
1418#: ../classes/Content/File/File.php:214
1419msgid "File upload was interrupted"
1420msgstr "La penjada de l'arxiu fou interrompuda"
1421
1422#: ../classes/Content/File/File.php:218
1423msgid "Missing temp folder"
1424msgstr "Falta el directori temp"
1425
1426#: ../classes/Content/File/File.php:496
1427msgid "Upload a new file (Uploading a new one will replace any existing file)"
1428msgstr "Penjar un nou arxiu (L'arxiu penjat substituirà qualsevol fitxer existent)"
1429
1430#: ../classes/Content/File/File.php:505
1431msgid "Remote file via URL"
1432msgstr "Arxiu remot via URL"
1433
1434#: ../classes/Content/File/File.php:522
1435msgid "File URL"
1436msgstr "URL de l'arxiu"
1437
1438#: ../classes/Content/File/File.php:532
1439msgid "Filename to display"
1440msgstr "Nom de l'arxiu a visualitzar"
1441
1442#: ../classes/Content/File/File.php:544
1443msgid "MIME type"
1444msgstr "Tipus MIME"
1445
1446#: ../classes/Content/File/File.php:553
1447msgid "Locally stored file size"
1448msgstr "Mida de l'arxiu emmagatzemat localment"
1449
1450#: ../classes/Content/File/File.php:554
1451#: ../classes/Content/File/File.php:653
1452#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:354
1453msgid "KB"
1454msgstr "KB"
1455
1456#: ../classes/Content/File/File.php:560
1457msgid "Remote file size (Automatically converted from KB to Bytes)"
1458msgstr "Mida de l'arxiu remot (Automàticament convertit de KB a Bytes)"
1459
1460#: ../classes/Content/File/File.php:569
1461#: ../classes/Content/File/File.php:660
1462#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:354
1463msgid "Download"
1464msgstr "Baixar"
1465
1466#: ../classes/Content/File/File.php:570
1467msgid "Last update"
1468msgstr "Última actualització"
1469
1470#: ../classes/Content/File/File.php:708
1471msgid "Could not delete this file, since it is persistent"
1472msgstr "No puc esborrar aquest arxiu, ja que és persistent"
1473
1474#: ../classes/Content/SimpleString/SimpleString.php:130
1475#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:285
1476msgid "Only these HTML tags are allowed : "
1477msgstr "Els únics marcadors HTML permesos són:"
1478
1479#: ../classes/Content/PatternLanguage/PatternLanguage.php:102
1480msgid "Subscribe to Pattern Language"
1481msgstr "Subscriure's als Patrons de Llenguatge"
1482
1483#: ../classes/Content/PatternLanguage/PatternLanguage.php:103
1484#: ../classes/Content/PatternLanguage/PatternLanguage.php:118
1485msgid "Read narratives archives"
1486msgstr "Llegir els arxius de narratives"
1487
1488#: ../classes/Content/PatternLanguage/PatternLanguage.php:117
1489msgid "Read my narrative"
1490msgstr "Llegir la meva narrativa"
1491
1492#: ../classes/Content/PatternLanguage/PatternLanguage.php:119
1493msgid "Unsubscribe"
1494msgstr "Cancel·lar la subscripció"
1495
1496#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:172
1497msgid "Embedded content"
1498msgstr "Contingut incrustat"
1499
1500#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:190
1501msgid "Attributes"
1502msgstr "Atributs"
1503
1504#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:192
1505msgid "It is recommended to specify at least <b>width='x' height='y'</b> as attributes"
1506msgstr "Es recomana especificar, com a mínim, <b>width='x' height='y'</b>com atributs"
1507
1508#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:198
1509msgid "Parameters"
1510msgstr "Paràmetres"
1511
1512#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:212
1513msgid "Fallback content (Can be another embedded content to create a fallback hierarchy)"
1514msgstr "Contingut alternatiu (Pot ser un altre contingut incrustat per a crear una jerarquia alternativa)"
1515
1516#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:261
1517msgid "You MUST choose a File object or any of its siblings."
1518msgstr "Has de seleccionar un Objecte tipus arxiu o qualsevol del seus germans."
1519
1520#: ../classes/Content/EmbeddedContent/EmbeddedContent.php:397
1521#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:531
1522#: ../classes/Content.php:1924
1523msgid "Content is persistent (you must make it non persistent before you can delete it)"
1524msgstr "El contingut és persistent (has de convertir-ho en no persistent abans d'esborrar-ho)"
1525
1526#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:219
1527#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:225
1528msgid "Unable to insert new content group element into database!"
1529msgstr "No puc inserir un nou grup de continguts a la base de dades!"
1530
1531#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:291
1532#, php-format
1533msgid "%s %d display conditions"
1534msgstr "%s %d condicions per visualitzar"
1535
1536#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:301
1537msgid "(Ignored if display type is random)"
1538msgstr "(Ignorar si el tipus de visualització es a l'atzar)"
1539
1540#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:307
1541msgid "Content can be displayed at any date if no start or end date is specified.  Warning:  If you do not specify a specific time of day, midnight is assumed."
1542msgstr "El contingut pot ésser mostrat a qualsevol data si no s'especifica una data d'inici i una data de finalització. Si no especifiqueu una hora concreta, s'assumirà la mitjanit."
1543
1544#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:308
1545msgid "Only display from"
1546msgstr "Mostrar únicament des de"
1547
1548#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:334
1549msgid "Only display at node(s):"
1550msgstr "Mostrar únicament als nodes:"
1551
1552#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:349
1553#: ../classes/ProfileTemplate.php:371
1554#: ../classes/Content.php:738
1555msgid "Remove"
1556msgstr "Elimina"
1557
1558#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:361
1559msgid "Add new allowed node"
1560msgstr "Afegir un nou node autoritzat"
1561
1562#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:364
1563msgid "(Content can be displayed at ANY node unless one or more nodes are selected)"
1564msgstr "(El contingut pot ser mostrat a QUALSEVOL node si no es seleccionen un o més nodes)"
1565
1566#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroupElement.php:381
1567#, php-format
1568msgid "%s %d displayed content (%s)"
1569msgstr "%s %d contingut mostrat (%s)"
1570
1571#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:149
1572msgid "Invalid content selection mode (must be part of CONTENT_ORDERING_MODES)"
1573msgstr "El mode de selecció de continguts no és vàlid (ha de ser part de CONTENT_ORDERING_MODES)"
1574
1575#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:178
1576msgid "Invalid content selection mode (must be part of CONTENT_CHANGES_ON_MODES)"
1577msgstr "El mode de selecció de continguts no és vàlid (ha de ser part de CONTENT_CHANGES_MODES)"
1578
1579#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:207
1580msgid "Invalid content selection mode (must be part of ALLOW_REPEAT_MODES)"
1581msgstr "El mode de selecció de continguts no és vàlid (ha de ser part de ALLOW_REPEAT_MODES)"
1582
1583#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:239
1584#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:198
1585msgid "You must display at least one element"
1586msgstr "Has de mostrat com a mínim un element"
1587
1588#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:260
1589#, php-format
1590msgid "%s configuration"
1591msgstr "%s configuració"
1592
1593#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:264
1594msgid "In what order should the content displayed?"
1595msgstr "En quin ordre he de mostrar el contingut?"
1596
1597#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:273
1598msgid "When does the content rotate?"
1599msgstr "Quan rota el contingut?"
1600
1601#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:282
1602msgid "Can content be shown more than once to the same user?"
1603msgstr "Puc mostrar el contingut més d'un cop al mateix usuari?"
1604
1605#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:306
1606#, php-format
1607msgid "%s display element list"
1608msgstr "%s llista d'elements a mostrar"
1609
1610#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:313
1611msgid "Show expired group elements"
1612msgstr "Mostra els grups d'elements vençuts"
1613
1614#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:319
1615msgid "Hide expired group elements"
1616msgstr "Amaga els grups d'elements vençuts"
1617
1618#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:330
1619#: ../classes/ProfileTemplate.php:502
1620#, php-format
1621msgid "%s %d"
1622msgstr "%s %d"
1623
1624#: ../classes/Content/ContentGroup/ContentGroup.php:333
1625#, php-format
1626msgid "Delete %s %d"
1627msgstr "Esborra %s %d"
1628
1629#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:82
1630msgid "300x250 - IAB Medium Rectangle"
1631msgstr "300x250 - IAB Rectangle Mitjà"
1632
1633#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:83
1634msgid "250x250 - IAB Square Pop-Up"
1635msgstr ""
1636
1637#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:84
1638msgid "240x400 - IAB Vertical Rectangle"
1639msgstr ""
1640
1641#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:85
1642msgid "336x280 - IAB Large Rectangle"
1643msgstr ""
1644
1645#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:86
1646msgid "180x150 - IAB Rectangle"
1647msgstr ""
1648
1649#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:88
1650msgid "468x60  - IAB Full Banner"
1651msgstr ""
1652
1653#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:89
1654msgid "234x60  - IAB Half Banner"
1655msgstr ""
1656
1657#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:90
1658msgid "88x31   - IAB Micro Bar"
1659msgstr ""
1660
1661#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:91
1662msgid "120x90  - IAB Button 1"
1663msgstr ""
1664
1665#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:92
1666msgid "120x60  - IAB Button 2"
1667msgstr ""
1668
1669#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:93
1670msgid "120x240 - IAB Vertical Banner"
1671msgstr ""
1672
1673#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:94
1674msgid "125x125 - IAB Square Button"
1675msgstr ""
1676
1677#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:95
1678msgid "728x90  - IAB Leaderboard"
1679msgstr ""
1680
1681#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:97
1682msgid "160x600 - IAB Wide Skyscraper"
1683msgstr ""
1684
1685#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:98
1686msgid "120x600 - IAB Skyscraper"
1687msgstr ""
1688
1689#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:99
1690msgid "300x600 - IAB Half Page Ad"
1691msgstr ""
1692
1693#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:128
1694msgid "Maximum display size"
1695msgstr "Mida màxima de visualització"
1696
1697#: ../classes/Content/BannerAdGroup/BannerAdGroup.php:131
1698msgid "Use the values below for width and height"
1699msgstr ""
1700
1701#: ../classes/Content/Stylesheet/Stylesheet.php:106
1702msgid "Hints:  Note that the order in which Stylesheets are assigned relative to other content doesn't matter (except relative to other Stylesheets).  Stylesheets will be linked to the page in the order they are assigned, but always after the base stylesheet and network theme pack (if applicable).  They must be written as patches to those stylesheets."
1703msgstr ""
1704
1705#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:198
1706msgid "Illegal Flickr Photostream selection mode."
1707msgstr "El mode de selecció del flux de fotos de Flickr no és vàlid"
1708
1709#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:238
1710msgid "Illegal Flickr Photostream display mode."
1711msgstr "El mode de visulització del flux de fotos de Flickr no és vàlid."
1712
1713#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:441
1714#, php-format
1715msgid "%s: Options"
1716msgstr "%s: Opcions"
1717
1718#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:448
1719msgid "Flickr API key"
1720msgstr "Clau API de Flickr"
1721
1722#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:456
1723msgid "Shared secret"
1724msgstr "Clau compartida"
1725
1726#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:464
1727msgid "Photos display mode"
1728msgstr "Mode de visualització de les fotos"
1729
1730#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:466
1731msgid "Grid display"
1732msgstr "Mostrar en graella"
1733
1734#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:466
1735msgid "Feature photo (last one)"
1736msgstr "Foto principal (l'última)"
1737
1738#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:466
1739msgid "Feature photo + one at random"
1740msgstr "Foto principal + una a l'atzar"
1741
1742#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:472
1743msgid "Flick photo selection mode :"
1744msgstr "Mode de selecció de les fotografies a Flickr:"
1745
1746#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:475
1747msgid "Select by group"
1748msgstr "Selecciona per agrupacions"
1749
1750#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:475
1751msgid "Select by tags"
1752msgstr "Selecciona per marcador"
1753
1754#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:475
1755msgid "Select by user"
1756msgstr "Selecciona per usuari"
1757
1758#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:491
1759msgid "Flickr User ID + Username"
1760msgstr "ID de l'usuari de Flickr + Nom d'usuari"
1761
1762#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:495
1763msgid "Reset Flickr User ID"
1764msgstr "Reinicialitza l'ID de l'usuari de Flickr"
1765
1766#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:502
1767msgid "Flickr User E-mail"
1768msgstr "Correu electrònic de l'usuari de Flickr"
1769
1770#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:518
1771msgid "Group Photo Pool"
1772msgstr "Bateria d'agrupacions de fotografies"
1773
1774#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:531
1775msgid "Could not find any group photo pool."
1776msgstr "No puc trobat cap bateria d'agrupacions de fotografies"
1777
1778#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:539
1779msgid "Tags (comma-separated)"
1780msgstr "Marcadors (separats amb comes)"
1781
1782#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:543
1783msgid "Match any tag"
1784msgstr "Coincideix qualsevol etiqueta"
1785
1786#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:543
1787msgid "Match all tags"
1788msgstr "Coincideixen tots el marcadors"
1789
1790#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:551
1791msgid "Flickr photo display options"
1792msgstr "Opcions de visualització de les fotografies a Flickr"
1793
1794#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:555
1795msgid "Show Flickr photo title ?"
1796msgstr "Mostrar el títol a Flickr de la fotografia?"
1797
1798#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:564
1799msgid "Show Flickr tags ?"
1800msgstr "Mostrar els marcadors de Flickr?"
1801
1802#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:573
1803msgid "Show Flickr photo description ?"
1804msgstr "Mostrar la descripció a Flickr de la fotografia?"
1805
1806#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:582
1807msgid "Preferred size"
1808msgstr "Mida preferida"
1809
1810#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1811msgid "Squared 75x75"
1812msgstr "Cuadrat 75x75"
1813
1814#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1815msgid "Thumbnail 100x75"
1816msgstr "Miniatura 100x75"
1817
1818#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1819msgid "Small 240x180"
1820msgstr "Petit 241x180"
1821
1822#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1823msgid "Medium 500x375"
1824msgstr "Mitjà 500x375"
1825
1826#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1827msgid "Large 1024x*"
1828msgstr "Gran 1024x*"
1829
1830#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:584
1831msgid "Original size"
1832msgstr "Mida original"
1833
1834#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:596
1835#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:853
1836msgid "Unable to connect to Flickr API."
1837msgstr "No puc connectar amb l'API de Flickr"
1838
1839#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:601
1840#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:857
1841msgid "Some of the request parameters provided to Flickr API are invalid."
1842msgstr "Alguns paràmetres de cerca proporcionats a l'API de Flickr no són vàlids."
1843
1844#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:605
1845#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:862
1846msgid "Unable to parse Flickr's response."
1847msgstr "No puc analitzar la resposta de Flickr."
1848
1849#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:609
1850#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:866
1851msgid "Could not get content from Flickr : "
1852msgstr "No puc obtenir els contiguts de Flickr:"
1853
1854#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:615
1855msgid "YOU MUST SPECIFY AN API KEY BEFORE YOU CAN GO ON."
1856msgstr "HAS D'ESPECIFICAR UNA CLAU D'API ABANS DE CONTINUAR"
1857
1858#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:621
1859msgid "PEAR::Phlickr or PHP mudule CURL is not installed"
1860msgstr ""
1861
1862#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:674
1863msgid "Could not find a Flickr user with this e-mail."
1864msgstr "No trobo cap usuari de Flickr amb aquest correu electrònic."
1865
1866#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:690
1867msgid "Could not complete successfully the saving procedure."
1868msgstr "No puc completar amb èxit el procés de desar."
1869
1870#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:848
1871msgid "No Flickr content matches the request !"
1872msgstr "Cap contigut Flickr coincideix amb el sol·licitat!"
1873
1874#: ../classes/Content/FlickrPhotostream/FlickrPhotostream.php:873
1875msgid "PEAR::Phlickr is not installed"
1876msgstr "PEAR::Phlickr no es troba instal·lat"
1877
1878#: ../classes/Content/IFrameRest/IFrameRest.php:119
1879msgid "Actual URL after substitution"
1880msgstr "URL real després de la subtitució"
1881
1882#: ../classes/Content/IFrameRest/IFrameRest.php:122
1883msgid "The IFrameRest content type is meant to allow the result of REST-style queries to remote systems to be displayed in a IFrame.  To that end, The following strings will be replaced in the URL:"
1884msgstr "El contingut tipus IFrameRest és present per permetre que el resultat de les cerques REST-style fetes a sistemes remots es mostrin en un IFrame. Amb aquest objectiu, les següents cadenes seran incorporades a l'URL:"
1885
1886#: ../classes/Content/IFrameRest/IFrameRest.php:128
1887msgid ""
1888"Will be replaced by the urlencoded node_id of the node\n"
1889"                    where the content is displayed, or an empty string if there is no\n"
1890"                    current node</td></tr>"
1891msgstr ""
1892"Serà reemplaçat pel url codificat del node_ide del node\n"
1893"                    on el contingut es mostra, o una cadena buida si no existeix\n"
1894"                    el node actual</td></tr>"
1895
1896#: ../classes/Content/IFrameRest/IFrameRest.php:133
1897msgid "Will be replaced by the user_id"
1898msgstr "Serà reemplaçat per un ID d'usuari"
1899
1900#: ../classes/Content/IFrameRest/IFrameRest.php:137
1901msgid "will be replaced by a ISO-8601 timestamp of the date the user was last shown this content, or an empty string if the user was never presented with this IFrame."
1902msgstr "serà reemplaçada per la marca horària ISO-8601 en que l'usuari visità aquest contingut per última vegada, o per una cadena buida si l'usuari mai l'ha visualitzat amb aquest IFrame."
1903
1904#: ../classes/Content/IFrame/IFrame.php:231
1905msgid "Width (suggested width is 600 (pixels))"
1906msgstr "Amplada (l'amplada recomanada és de 600 (píxels))"
1907
1908#: ../classes/Content/IFrame/IFrame.php:240
1909msgid "Height (suggested width is 400 (pixels))"
1910msgstr "Alçada (l'alçada recomanada és de 400 (píxels))"
1911
1912#: ../classes/Content/IFrame/IFrame.php:247
1913msgid "HTML content URL"
1914msgstr "URL del contingut HTML"
1915
1916#: ../classes/Content/IFrame/IFrame.php:296
1917msgid "Your browser does not support IFrames."
1918msgstr "El teu navegador no admet IFrames."
1919
1920#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:131
1921#, php-format
1922msgid "(Empty %s)"
1923msgstr "(Buida %s)"
1924
1925#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:215
1926#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:341
1927#: ../classes/Content/HTMLeditor/HTMLeditor.php:112
1928#: ../classes/Content/HTMLeditor/HTMLeditor.php:182
1929#: smarty.txt:24
1930msgid "Language"
1931msgstr "Llengua"
1932
1933#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:228
1934#: ../classes/Content/HTMLeditor/HTMLeditor.php:145
1935msgid "Add new string"
1936msgstr "Afegir una nova cadena"
1937
1938#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:352
1939#: ../classes/Content/HTMLeditor/HTMLeditor.php:209
1940msgid "Delete string"
1941msgstr "Esborrar cadena"
1942
1943#: ../classes/Content/Langstring/Langstring.php:549
1944#: ../classes/Content.php:1958
1945msgid "Access denied (not owner of content)"
1946msgstr "Accés denegat (no ets propietari del contingut)"
1947
1948#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:114
1949msgid "The RssAggregator content with the following id could not be found in the database: "
1950msgstr "L'Agregador de canals RSS amb el següent ID no es troba la base de dades:"
1951
1952#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:417
1953msgid "The maximum age must be a positive integer or null"
1954msgstr "L'edat màxima ha de ser un enter positiu o nul."
1955
1956#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:503
1957msgid "Total number of items to display (from all feeds)"
1958msgstr "Nombre total d'elements que es mostraran (de tots els canals)"
1959
1960#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:518
1961msgid ""
1962"How much bonus feeds that do not publish as often get over feed that publish more often.\n"
1963"                                            The default is 0.75, with a typical range between 0 and 1.\n"
1964"                                            At 0, you have a classic RSS aggregator, meaning the n most recent entries picked from all feeds\n"
1965"                                            will be displayed. 1 is usually as high as you'll want to go:  Assuming that all feeds have \n"
1966"                                            an homogenous internal distribution (ex:  one feed publishes exactly one entry a day, the\n"
1967"                                            second once every two days, and the third once every three days), and you ask for 15 entries,\n"
1968"                                            there will be 5 of each.  While that may not sound usefull, it still is, as the feed's distribution is\n"
1969"                                            usually not homogenous."
1970msgstr ""
1971
1972#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:526
1973msgid "Algorithm Strength"
1974msgstr ""
1975
1976#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:542
1977msgid "Set the criteria that determines which feed items will be shown expanded by default."
1978msgstr ""
1979
1980#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:543
1981msgid "Feed item expansion criteria"
1982msgstr "Criteri d'expansió dels elements del canal"
1983
1984#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:557
1985msgid "Set in which order the feeds are displayed, and if items from all source should be merged together"
1986msgstr ""
1987
1988#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:558
1989msgid "Item ordering"
1990msgstr ""
1991
1992#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:572
1993msgid "Display empty feeds?"
1994msgstr "Visualitzar canals buits?"
1995
1996#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:585
1997msgid ""
1998"Set the oldest entries (in seconds) you are willing to see.  Any entries older than this will not\n"
1999"                                            be considered at all for display, even if it means that the configured number of items to be displayed isn't reached.\n"
2000"                                            It's only usefull if all your feed publish very rarely, and you don't want very old entries to show up."
2001msgstr ""
2002
2003#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:588
2004msgid "Maximum age (seconds)"
2005msgstr ""
2006
2007#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:596
2008msgid "seconds"
2009msgstr "segons"
2010
2011#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:604
2012msgid "Feeds:"
2013msgstr "Canals:"
2014
2015#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:629
2016msgid "Add a new feed or pick one from the other feeds in the system (most_popular_first)"
2017msgstr "Afegir un nou canal o seleccionar un dels altres canals que hi ha al sistema (els més populars primer)"
2018
2019#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:645
2020#, php-format
2021msgid "%s, used %d times"
2022msgstr "%s, emprat %d vegades"
2023
2024#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:651
2025msgid "Type URL manually"
2026msgstr "Teclegi l'URL manualment"
2027
2028#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:654
2029#: ../classes/ProfileTemplateField.php:147
2030#: ../classes/ProfileTemplate.php:303
2031#: ../classes/Content.php:545
2032#: ../classes/Content.php:967
2033msgid "Add"
2034msgstr "Afegir"
2035
2036#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:755
2037msgid "WARNING:  Either the feed couldn't be retrieved, or it couldn't be parsed.  Please double check the URL."
2038msgstr "ADVERTÈNCIA: No puc obtenir el canal o no el puc analitzar. Si us plau, verifiqueu doblement l'URL"
2039
2040#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:775
2041#, php-format
2042msgid "The feed publishes an item every %.2f day(s)"
2043msgstr "El canal publica un element cada %.2f dia(es)"
2044
2045#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:777
2046msgid ""
2047"WARNING:  This feed does not include the publication dates.\n"
2048"                                                                                                                             The system needs to be able to compute approximate publication\n"
2049"                                                                                                                             date for each entry, so the entry can be weighted against the\n"
2050"                                                                                                                             others. In order for the aggregator to do a good job, you need\n"
2051"                                                                                                                             to estimate fublication frequency of the items, in days.\n"
2052"                                                                                                                             If unset, defaults to one day."
2053msgstr ""
2054"ADVERTÈNCIA:  Aquest canal no inclou les dates de publicació.\n"
2055"                                                                                                                             El sistema necessita conèixer la data aproximada de publicació\n"
2056"                                                                                                                             de cada entrada per compar-la amb les altres.\n"
2057"                                                                                                                             Per que l'agregador pugui fer correctament la seva feina \n"
2058"                                                                                                                             necessita calcular la freqüència de publicació en dies.\n"
2059"                                                                                                                             Si no s'estableix, es pren un dia per defecte."
2060
2061#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:803
2062msgid ""
2063"The bias to be given to the source by the selection algorithm.\n"
2064"                                                                                    Bias must be > 0 , typical values would be between 0.75 and 1.5\n"
2065"                                                                                    and default is 1 (no bias).  A bias of 2 will cause the items\n"
2066"                                                                                    to look twice as recent to the algorithm. A bias of 0.5 to\n"
2067"                                                                                    look twice as old. Be carefull, a bias of 2 will statistically\n"
2068"                                                                                    cause the feed to have MORE than twice as many items displayed."
2069msgstr ""
2070
2071#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:810
2072msgid "Algorithm bias for this feed"
2073msgstr ""
2074
2075#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:854
2076msgid "The bias must be a positive real number"
2077msgstr "El bias déu ser un número real positiu"
2078
2079#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:882
2080msgid "The default publication must must be a positive integer or empty"
2081msgstr "La publicació per defecte déu ser un número enter positiu o romandre buida"
2082
2083#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:904
2084msgid "The URL cannot be empty!"
2085msgstr "L'URL no pot romandre buit!"
2086
2087#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:940
2088msgid "See more"
2089msgstr "Veure més"
2090
2091#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:940
2092#: ../classes/Statistics.php:153
2093#: ../classes/Statistics.php:157
2094msgid "-"
2095msgstr ""
2096
2097#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:942
2098#, php-format
2099msgid "Could not get RSS feed: %s"
2100msgstr "No puc obtenir el canal RSS: %s"
2101
2102#: ../classes/Content/RssAggregator/RssAggregator.php:948
2103msgid "RSS support is disabled"
2104msgstr "L'us de RSS es troba inhabilitat "
2105
2106#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:240
2107msgid "Shout button 'onclick=' value (optionnal):"
2108msgstr ""
2109
2110#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:247
2111#, php-format
2112msgid "Note that the onclick parameter will appear inside double quotes in html.  They must be properly encoded fot that context.  You can access the shout text in Javascript with: %s"
2113msgstr ""
2114
2115#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:251
2116#: ../classes/ProfileTemplateField.php:454
2117#: ../classes/ProfileTemplateField.php:472
2118#: ../classes/Role.php:352
2119#: ../classes/Content.php:1553
2120#: ../classes/Content.php:1572
2121#: ../classes/Content.php:1589
2122#: ../classes/Content.php:1606
2123#, php-format
2124msgid "Delete %s (%s)"
2125msgstr "Esborrar %s (%s)"
2126
2127#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:251
2128msgid "onclick parameter"
2129msgstr "Paràmetre al fer clic"
2130
2131#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:330
2132msgid "Shout!"
2133msgstr ""
2134
2135#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:335
2136msgid "Sorry, you must be at a hotspot to use the shoutbox"
2137msgstr ""
2138
2139#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:346
2140#, php-format
2141msgid "Last %d messages:"
2142msgstr "Els últims %d missatges:"
2143
2144#: ../classes/Content/ShoutBox/ShoutBox.php:372
2145msgid "Sorry, I am unable to determine your current node"
2146msgstr ""
2147
2148#: ../classes/Content/Picture/Picture.php:272
2149msgid "Hyperlink URL (leave empty if you don't need it)"
2150msgstr "URL de l'enllaç (deixa'l buit si no el necessites)"
2151
2152#: ../classes/Content/Picture/Picture.php:280
2153msgid "Width (leave empty if you want to keep original width)"
2154msgstr "Ample (buit per a mantenir l'ample original)"
2155
2156#: ../classes/Content/Picture/Picture.php:287
2157msgid "Height (leave empty if you want to keep original height)"
2158msgstr "Alçada (buit per a mantenir l'alçada original)"
2159
2160#: ../classes/Content/HTMLeditor/HTMLeditor.php:227
2161msgid "FCKeditor is not installed"
2162msgstr "FCKeditor no es troba instal·lat"
2163
2164#: ../classes/Content/SmartyTemplate/SmartyTemplate.php:85
2165#, php-format
2166msgid "To list the available Smarty variables, put %s in the input field, save and then click preview"
2167msgstr ""
2168
2169#: ../classes/Content/SmartyTemplate/SmartyTemplate.php:86
2170#, php-format
2171msgid "There are also a few custom Smarty modifiers available: %s"
2172msgstr ""
2173
2174#: ../classes/Content/Avatar/Avatar.php:103
2175msgid "Unable to process image (GD probably doesn't have support for it enabled)"
2176msgstr ""
2177
2178#: ../classes/Content/HyperLink/HyperLink.php:95
2179msgid "Warning: the URL is invalid!"
2180msgstr ""
2181
2182#: ../classes/Content/HyperLink/HyperLink.php:117
2183msgid "(invalid URL)"
2184msgstr "(URL no vàlida)"
2185
2186#: ../classes/Content/UIUserList/UIUserList.php:92
2187msgid "This content type will display a list of online users at the current hotspot."
2188msgstr ""
2189
2190#: ../classes/Content/UIUserList/UIUserList.php:156
2191msgid "The online user list must be viewed at a specific node"
2192msgstr ""
2193
2194#: ../classes/Profile.php:206
2195msgid "Unable to insert the new profile in the database!"
2196msgstr "No puc inserir el nou perfil a la base de dades!"
2197
2198#: ../classes/Profile.php:309
2199msgid "Should this profile be publicly visible?"
2200msgstr ""
2201
2202#: ../classes/Profile.php:311
2203#: ../classes/Network.php:1563
2204#: ../classes/Network.php:1582
2205#: ../classes/Network.php:1588
2206#: ../classes/Network.php:1613
2207#: ../classes/Node.php:1223
2208msgid "Yes"
2209msgstr "Sí"
2210
2211#: ../classes/Profile.php:314
2212msgid "Profile preferences"
2213msgstr ""
2214
2215#: ../classes/Profile.php:355
2216msgid "Profile fields"
2217msgstr ""
2218
2219#: ../classes/Profile.php:423
2220msgid "Sorry, this user has hidden his profile  temporarily."
2221msgstr ""
2222
2223#: ../classes/Profile.php:446
2224#: ../classes/ProfileTemplateField.php:603
2225#: ../classes/Network.php:1895
2226#: ../classes/ProfileField.php:363
2227msgid "Access denied (must have super admin access)"
2228msgstr "Accés denegat (necessites accedir com a super administrador)"
2229
2230#: ../classes/Profile.php:451
2231msgid "Could not delete Profile!"
2232msgstr "No puc esborrar el Perfil!"
2233
2234#: ../classes/User.php:157
2235#, php-format
2236msgid "There is no user with username %s"
2237msgstr ""
2238
2239#: ../classes/User.php:268
2240msgid "Guest"
2241msgstr "Visitant"
2242
2243#: ../classes/User.php:311
2244msgid "View this user's profile."
2245msgstr "Veure el perfil d'aquest usuari."
2246
2247#: ../classes/User.php:349
2248#, php-format
2249msgid "Sorry, the username %s is not available"
2250msgstr "Ho sentim, l'usuari %s no és disponible"
2251
2252#: ../classes/User.php:395
2253msgid "Could not update email address."
2254msgstr "No puc actualitzar l'adreça de correu electrònic."
2255
2256#: ../classes/User.php:429
2257msgid "Could not update username locale."
2258msgstr "No puc actualitzar el locale del nom d'usuari"
2259
2260#: ../classes/User.php:451
2261msgid "Could not update status."
2262msgstr "No puc actualitzar l'estat."
2263
2264#: ../classes/User.php:472
2265#, php-format
2266msgid "Sorry, your %.0f minutes grace period to retrieve your email and validate your account has now expired. You will have to connect to the internet and validate your account from another location."
2267msgstr ""
2268
2269#: ../classes/User.php:475
2270msgid "Your account is currently valid."
2271msgstr "El seu compte és valid."
2272
2273#: ../classes/User.php:479
2274msgid "Sorry, your account is not valid: "
2275msgstr "Ho sentim, el seu compte no es vàlid: "
2276
2277#: ../classes/User.php:553
2278msgid "Password cannot be empty."
2279msgstr "No pots deixar la contrasenya buida."
2280
2281#: ../classes/User.php:557
2282msgid "Could not change user's password."
2283msgstr "No puc canviar la contrasenya de l'usuari."
2284
2285#: ../classes/User.php:573
2286msgid "No users could not be found in the database"
2287msgstr "No trobo usuaris a la base de dades"
2288
2289#: ../classes/User.php:581
2290#: ../classes/User.php:599
2291#: ../classes/User.php:616
2292msgid "Registration system"
2293msgstr "Sistema de registre"
2294
2295#: ../classes/User.php:584
2296msgid " lost username request"
2297msgstr " sol·licitud d'un nom d'usuari perdut"
2298
2299#: ../classes/User.php:585
2300msgid ""
2301"Hello,\n"
2302"You have requested that the authentication server send you your username:\n"
2303"Username: "
2304msgstr ""
2305"Hola,\n"
2306"Has sol·licitat que el servidor d'autenticació us envii el vostre nom d'usuari:\n"
2307"Nom d'usuari:"
2308
2309#: ../classes/User.php:585
2310#: ../classes/User.php:620
2311msgid ""
2312"\n"
2313"\n"
2314"Have a nice day,\n"
2315"The Team"
2316msgstr ""
2317"\n"
2318"\n"
2319"Tingui un bon dia,\n"
2320"L'Equit"
2321
2322#: ../classes/User.php:591
2323msgid "The user is not in validation period."
2324msgstr "L'usuari no és dins el període de validació."
2325
2326#: ../classes/User.php:594
2327msgid "The validation token is empty."
2328msgstr "El testimoni de validació es buit."
2329
2330#: ../classes/User.php:602
2331msgid " new user validation"
2332msgstr " validació d'un nou usuari"
2333
2334#: ../classes/User.php:604
2335msgid ""
2336"Hello,\n"
2337"Please follow the link below to validate your account.\n"
2338msgstr ""
2339"Hola,\n"
2340"Si us plau, feu servir l'enllaç de sota per validar el vostre compte.\n"
2341
2342#: ../classes/User.php:604
2343msgid ""
2344"\n"
2345"\n"
2346"Thank you,\n"
2347"The Team."
2348msgstr ""
2349"\n"
2350"\n"
2351"Gràcies,\n"
2352"L'Equip."
2353
2354#: ../classes/User.php:619
2355msgid " new password request"
2356msgstr " sol·licitar una nova contrasenya"
2357
2358#: ../classes/User.php:620
2359msgid ""
2360"Hello,\n"
2361"You have requested that the authentication server send you a new password:\n"
2362"Username: "
2363msgstr ""
2364"Hola,\n"
2365"Has sol·licitat que el servidor autenticació t'envii una nova contrasenya:\n"
2366"Nom d'usuari:"
2367
2368#: ../classes/User.php:620
2369msgid ""
2370"\n"
2371"Password: "
2372msgstr ""
2373"\n"
2374"Contrasenya: "
2375
2376#: ../classes/User.php:740
2377msgid "Get user statistics"
2378msgstr "Obté les estadístiques d'usuaris"
2379
2380#: ../classes/User.php:745
2381msgid "Note that Error is for internal use only"
2382msgstr ""
2383
2384#: ../classes/User.php:751
2385msgid "Administrative options"
2386msgstr "Opcions d'administració"
2387
2388#: ../classes/User.php:759
2389msgid "Be carefull when changing this: it's the username you use to log in!"
2390msgstr "Canvii aquest valor amb precaució: és el nom d'usuari que utilitzes per accedir a la xarxa!"
2391
2392#: ../classes/User.php:765
2393msgid "Your current password"
2394msgstr "La teva contrasenya actual"
2395
2396#: ../classes/User.php:771
2397msgid "Your new password"
2398msgstr "La teva nova contrasenya"
2399
2400#: ../classes/User.php:776
2401msgid "Your new password (again)"
2402msgstr "La teva nova contrasenya (un altre cop)"
2403
2404#: ../classes/User.php:781
2405msgid "Change my password"
2406msgstr "Canviar la meva contrasenya"
2407
2408#: ../classes/User.php:783
2409msgid "User preferences"
2410msgstr "Preferències de l'usuari"
2411
2412#: ../classes/User.php:795
2413msgid "Completely delete my public profile"
2414msgstr ""
2415
2416#: ../classes/User.php:804
2417msgid "Create my public profile"
2418msgstr ""
2419
2420#: ../classes/User.php:836
2421msgid "Wrong password."
2422msgstr "Contrasenya errònia."
2423
2424#: ../classes/User.php:930
2425msgid "Online Users"
2426msgstr "Usuaris connectats"
2427
2428#: ../classes/User.php:936
2429msgid "Import NoCat user database"
2430msgstr "Importar la base de dades d'usuaris de NoCat"
2431
2432#: ../classes/User.php:943
2433msgid "User manager"
2434msgstr "Administració de l'usuari"
2435
2436#: ../classes/User.php:955
2437msgid "User administration"
2438msgstr "Administració d'usuaris"
2439
2440#: ../classes/ProfileTemplateField.php:128
2441#: ../classes/ProfileTemplateField.php:437
2442#: ../classes/ContentTypeFilter.php:309
2443#: ../classes/ProfileTemplate.php:294
2444msgid "No label"
2445msgstr "Sense etiqueta"
2446
2447#: ../classes/ProfileTemplateField.php:132
2448msgid "Add new profile template field filtered by"
2449msgstr ""
2450
2451#: ../classes/ProfileTemplateField.php:141
2452msgid "Sorry, no content type filter exists."
2453msgstr ""
2454
2455#: ../classes/ProfileTemplateField.php:186
2456#: ../classes/Content.php:189
2457msgid "Unable to insert new content into database!"
2458msgstr "No puc inserir nou contingut a la base de dades!"
2459
2460#: ../classes/ProfileTemplateField.php:414
2461msgid "Display order"
2462msgstr "Ordre de visualització"
2463
2464#: ../classes/ProfileTemplateField.php:432
2465msgid "Sorry, content type filter is missing."
2466msgstr ""
2467
2468#: ../classes/ProfileTemplateField.php:434
2469#: ../classes/ContentTypeFilter.php:301
2470msgid "Content type filter"
2471msgstr "Filtre per tipus de contingut"
2472
2473#: ../classes/ProfileTemplateField.php:444
2474msgid "Display label"
2475msgstr "Etiqueta de visualització"
2476
2477#: ../classes/ProfileTemplateField.php:450
2478#, php-format
2479msgid "%s display label (%s)"
2480msgstr "%s etiqueta de visualització (%s)"
2481
2482#: ../classes/ProfileTemplateField.php:454
2483msgid "display label"
2484msgstr "etiqueta de visualització"
2485
2486#: ../classes/ProfileTemplateField.php:461
2487msgid "Admin label"
2488msgstr ""
2489
2490#: ../classes/ProfileTemplateField.php:468
2491#, php-format
2492msgid "%s admin label (%s)"
2493msgstr ""
2494
2495#: ../classes/ProfileTemplateField.php:472
2496msgid "admin label"
2497msgstr ""
2498
2499#: ../classes/ProfileTemplateField.php:479
2500msgid "Semantic ID"
2501msgstr "ID semàntic"
2502
2503#: ../classes/ProfileTemplateField.php:487
2504msgid "Full name"
2505msgstr "Nom complet"
2506
2507#: ../classes/ProfileTemplateField.php:488
2508msgid "Nickname"
2509msgstr ""
2510
2511#: ../classes/ProfileTemplateField.php:489
2512msgid "E-mail"
2513msgstr "Correu electrònic"
2514
2515#: ../classes/ProfileTemplateField.php:490
2516msgid "Hashed e-mail"
2517msgstr "Correu de dispersió"
2518
2519#: ../classes/ProfileTemplateField.php:491
2520msgid "Picture"
2521msgstr ""
2522
2523#: ../classes/ProfileTemplateField.php:492
2524msgid "URL of a blog"
2525msgstr "URL d'un bloc"
2526
2527#: ../classes/ProfileTemplateField.php:493
2528msgid "URL of a homepage"
2529msgstr "URL de la pàgina d'inici"
2530
2531#: ../classes/ProfileTemplateField.php:608
2532msgid "Could not delete ProfileTemplateField!"
2533msgstr "No puc esborrar el camp de Plantilla de perfil!"
2534
2535#: ../classes/Role.php:151
2536#, php-format
2537msgid "Sorry: No available roles in the database for stakeholder type: %s!"
2538msgstr ""
2539
2540#: ../classes/Role.php:162
2541#: ../classes/Role.php:168
2542msgid "Role:"
2543msgstr ""
2544
2545#: ../classes/Role.php:217
2546#: ../classes/ContentTypeFilter.php:199
2547msgid "Unable to insert the new ContentTypeFilter in the database!"
2548msgstr "No puc inserir el nou filtre per tipus de contingut a la base de dades!"
2549
2550#: ../classes/Role.php:238
2551#, php-format
2552msgid "Add a new role of type %s with id %s"
2553msgstr ""
2554
2555#: ../classes/Role.php:302
2556msgid "User roles management"
2557msgstr "Administració de rols d'usuaris"
2558
2559#: ../classes/Role.php:309
2560msgid "Stakeholder type"
2561msgstr "Tipus de promotor"
2562
2563#: ../classes/Role.php:318
2564msgid "This role is a system role"
2565msgstr "Aquest rol és un rol del sistema"
2566
2567#: ../classes/Role.php:325
2568msgid "Role ID"
2569msgstr "ID del rol"
2570
2571#: ../classes/Role.php:344
2572#: ../classes/Role.php:348
2573#: ../classes/Content.php:1564
2574#: ../classes/Content.php:1568
2575msgid "Description:"
2576msgstr "Descripció:"
2577
2578#: ../classes/Role.php:352
2579#: ../classes/Content.php:1572
2580msgid "description"
2581msgstr "descripció"
2582
2583#: ../classes/Role.php:379
2584msgid "Permissions"
2585msgstr ""
2586
2587#: ../classes/Role.php:485
2588msgid "Could not delete object!"
2589msgstr "No puc esborrar l'objecte!"
2590
2591#: ../classes/Role.php:506
2592msgid "User roles"
2593msgstr "Rols dels usuaris"
2594
2595#: ../classes/Security.php:205
2596#, php-format
2597msgid "%s (%s) on  %s: %s"
2598msgstr "%s (%s) a  %s: %s"
2599
2600#: ../classes/Security.php:205
2601msgid "Any"
2602msgstr "Qualsevol"
2603
2604#: ../classes/Security.php:208
2605msgid "Some (possibly all) of the following permission(s) you don't have are required to perform the operation your requested:"
2606msgstr ""
2607
2608#: ../classes/FormSelectGenerator.php:103
2609#: ../classes/FormSelectGenerator.php:112
2610msgid " (Empty langstring, ID is displayed)"
2611msgstr " (Langstring buit, es mostrarà la ID)"
2612
2613#: ../classes/ContentTypeFilter.php:220
2614msgid "Add a new content type filter with these rules"
2615msgstr ""
2616
2617#: ../classes/ContentTypeFilter.php:356
2618msgid "ContentTypeFilter management"
2619msgstr "Administració dels Filtres per Tipus de Contingut"
2620
2621#: ../classes/ContentTypeFilter.php:363
2622msgid "ContentTypeFilter ID"
2623msgstr "ID del Filtre per tipus de contingut"
2624
2625#: ../classes/ContentTypeFilter.php:374
2626#: ../classes/ProfileTemplate.php:478
2627msgid "Label"
2628msgstr ""
2629
2630#: ../classes/ContentTypeFilter.php:385
2631msgid "Rules (must be a valid array definition)"
2632msgstr ""
2633
2634#: ../classes/ContentTypeFilter.php:417
2635msgid "The rules must be given as a PHP array declaration."
2636msgstr ""
2637
2638#: ../classes/ContentTypeFilter.php:443
2639msgid "Could not delete ContentTypeFilter!"
2640msgstr "No puc esborrar el Filtre de tipus de contingut!"
2641
2642#: ../classes/ContentTypeFilter.php:471
2643msgid "Content type filters"
2644msgstr "Filtre per tipus de contingut"
2645
2646#: ../classes/Statistics.php:85
2647msgid "Usernames"
2648msgstr "Noms d'usuari"
2649
2650#: ../classes/Statistics.php:86
2651msgid "MAC addresses"
2652msgstr "Adreça MAC"
2653
2654#: ../classes/Statistics.php:124
2655#: ../classes/Network.php:706
2656#: ../classes/Content.php:335
2657#: ../classes/NodeList.php:138
2658msgid "Unable to open directory "
2659msgstr "No puc obrir el directori"
2660
2661#: ../classes/Statistics.php:152
2662#: ../classes/Statistics.php:156
2663msgid "No restriction..."
2664msgstr "Sense restriccions..."
2665
2666#: ../classes/Statistics.php:153
2667#: ../classes/Statistics.php:157
2668msgid "yesterday"
2669msgstr "ahir"
2670
2671#: ../classes/Statistics.php:153
2672#: ../classes/Statistics.php:157
2673msgid "today"
2674msgstr "avui"
2675
2676#: ../classes/Statistics.php:153
2677#: ../classes/Statistics.php:157
2678msgid "2 days ago"
2679msgstr "fa 2 dies"
2680
2681#: ../classes/Statistics.php:153
2682#: ../classes/Statistics.php:157
2683msgid "3 days ago"
2684msgstr "fa 3 dies"
2685
2686#: ../classes/Statistics.php:153
2687#: ../classes/Statistics.php:157
2688msgid "1 week ago"
2689msgstr "fa 1 setmana"
2690
2691#: ../classes/Statistics.php:153
2692#: ../classes/Statistics.php:157
2693msgid "2 weeks ago"
2694msgstr "fa 2 setmanes"
2695
2696#: ../classes/Statistics.php:153
2697#: ../classes/Statistics.php:157
2698msgid "3 weeks ago"
2699msgstr "fa 3 setmanes"
2700
2701#: ../classes/Statistics.php:153
2702#: ../classes/Statistics.php:157
2703msgid "1 month ago"
2704msgstr "fa 1 mes"
2705
2706#: ../classes/Statistics.php:153
2707#: ../classes/Statistics.php:157
2708msgid "2 months ago"
2709msgstr "fa 2 mesos"
2710
2711#: ../classes/Statistics.php:153
2712#: ../classes/Statistics.php:157
2713msgid "6 months ago"
2714msgstr "fa 6 mesos"
2715
2716#: ../classes/Statistics.php:153
2717#: ../classes/Statistics.php:157
2718msgid "1 year ago"
2719msgstr "fa 1 any"
2720
2721#: ../classes/Statistics.php:153
2722#: ../classes/Statistics.php:157
2723msgid "Select from and to..."
2724msgstr "Selecciona des de fins..."
2725
2726#: ../classes/Statistics.php:153
2727#: ../classes/Statistics.php:157
2728msgid "yesterday (whole day)"
2729msgstr "Ahir (tot el dia)"
2730
2731#: ../classes/Statistics.php:153
2732#: ../classes/Statistics.php:157
2733msgid "today (whole day)"
2734msgstr "avui (tot el dia)"
2735
2736#: ../classes/Statistics.php:153
2737#: ../classes/Statistics.php:157
2738msgid "this month"
2739msgstr "aquest mes"
2740
2741#: ../classes/Statistics.php:153
2742#: ../classes/Statistics.php:157
2743msgid "last month"
2744msgstr "el darrer mes"
2745
2746#: ../classes/Statistics.php:153
2747#: ../classes/Statistics.php:157
2748msgid "this year"
2749msgstr "Aquest any"
2750
2751#: ../classes/Statistics.php:153
2752#: ../classes/Statistics.php:157
2753msgid "forever"
2754msgstr "sempre"
2755
2756#: ../classes/Statistics.php:161
2757msgid "From"
2758msgstr "De"
2759
2760#: ../classes/Statistics.php:176
2761msgid "To"
2762msgstr "Per"
2763
2764#: ../classes/Statistics.php:455
2765msgid "Invalid parameter"
2766msgstr "Paràmetre invàlid"
2767
2768#: ../classes/Statistics.php:493
2769msgid "Username or MAC address, depending on selection above"
2770msgstr ""
2771
2772#: ../classes/Statistics.php:589
2773msgid "Report configuration"
2774msgstr "Configuració de l'informe"
2775
2776#: ../classes/Statistics.php:612
2777msgid "Restrict the time range for which statistics will be computed"
2778msgstr "Restringir la franja temporal en que les estadístiques seran processades"
2779
2780#: ../classes/Statistics.php:620
2781msgid "Restrict stats to the following nodes"
2782msgstr "Restringir les estadístiques als següents nodes"
2783
2784#: ../classes/Statistics.php:630
2785msgid "Distinguish users by"
2786msgstr "Diferencia els usuaris per"
2787
2788#: ../classes/Statistics.php:639
2789msgid "Restrict stats to the selected users"
2790msgstr "Restringir les estadístiques als usuaris seleccionats"
2791
2792#: ../classes/Statistics.php:648
2793msgid "Selected reports"
2794msgstr "Informes seleccionats"
2795
2796#: ../classes/Network.php:112
2797#: ../classes/Network.php:249
2798msgid "Network::getAllNetworks:  Fatal error: No networks in the database!"
2799msgstr "Network::getAllNetworks: Error Fatal: No hi ha xarxes la base de dades!"
2800
2801#: ../classes/Network.php:189
2802msgid "Unable to insert the new network in the database!"
2803msgstr "No puc inserir la nova xarxa a la base de dades!"
2804
2805#: ../classes/Network.php:260
2806#: ../classes/Network.php:266
2807msgid "Network:"
2808msgstr "Xarxa"
2809
2810#: ../classes/Network.php:307
2811msgid "Create a new network with ID"
2812msgstr "Crear una nova xarxa amb la ID"
2813
2814#: ../classes/Network.php:1035
2815msgid "Satellite"
2816msgstr "Satèl·lit"
2817
2818#: ../classes/Network.php:1035
2819msgid "Hybrid"
2820msgstr "Hibrid"
2821
2822#: ../classes/Network.php:1490
2823msgid "Network management"
2824msgstr "Administració de la xarxa"
2825
2826#: ../classes/Network.php:1496
2827msgid "Network content"
2828msgstr "Contingut de la xarxa"
2829
2830#: ../classes/Network.php:1507
2831msgid "Network ID"
2832msgstr "ID de la xarxa"
2833
2834#: ../classes/Network.php:1512
2835msgid "Network name"
2836msgstr "Nom de la xarxa"
2837
2838#: ../classes/Network.php:1517
2839msgid "Network creation date"
2840msgstr "Data de creació de la xarxa"
2841
2842#: ../classes/Network.php:1522
2843msgid "Network's web site"
2844msgstr "Lloc web de la xarxa"
2845
2846#: ../classes/Network.php:1527
2847msgid "Technical support email"
2848msgstr "Correu de suport tècnic"
2849
2850#: ../classes/Network.php:1532
2851msgid "Information about the network"
2852msgstr "Informació sobre la xarxa"
2853
2854#: ../classes/Network.php:1540
2855msgid "Network authenticator class"
2856msgstr "Classe d'autenticació de la xarxa"
2857
2858#: ../classes/Network.php:1541
2859msgid "The subclass of Authenticator to be used for user authentication. Example: AuthenticatorRadius"
2860msgstr "La subclasse d'autenticació que serà emprada per autenticar els usuaris. Per exemple: AuthenticatorRadius"
2861
2862#: ../classes/Network.php:1548
2863msgid "Authenticator parameters"
2864msgstr "Paràmetres d'autenticació"
2865
2866#: ../classes/Network.php:1549
2867msgid "The explicit parameters to be passed to the authenticator. You MUST read the contructor documentation of your desired authenticator class (in wifidog/classes/Authenticators/) BEFORE you start playing with this.  Example: 'my_network_id', '192.168.0.11', 1812, 1813, 'secret_key', 'CHAP_MD5'"
2868msgstr ""
2869
2870#: ../classes/Network.php:1554
2871msgid "Network Authentication"
2872msgstr "Autenticació de la xarxa"
2873
2874#: ../classes/Network.php:1562
2875msgid "Is this network the default network?"
2876msgstr "És aquesta la xarxa per defecte?"
2877
2878#: ../classes/Network.php:1567
2879msgid "Selected theme pack for this network"
2880msgstr "Paquet de tema seleccionat per aquesta xarxa"
2881
2882#: ../classes/Network.php:1572
2883msgid "Network properties"
2884msgstr "Propietats de la xarxa"
2885
2886#: ../classes/Network.php:1580
2887msgid "Splash-only nodes"
2888msgstr "Node sense inici de sessió (Splash-only)"
2889
2890#: ../classes/Network.php:1581
2891msgid "Are nodes allowed to be set as splash-only (no login)?"
2892msgstr ""
2893
2894#: ../classes/Network.php:1586
2895msgid "Portal page redirection"
2896msgstr "Redreçament de la pàgina del portal"
2897
2898#: ../classes/Network.php:1587
2899msgid "Are nodes allowed to redirect users to an arbitrary web page instead of the portal?"
2900msgstr "Permetre als nodes redreçar als usuaris a d'altres pàgines web en lloc del portal?"
2901
2902#: ../classes/Network.php:1592
2903msgid "Network's node properties"
2904msgstr "Propietats del node de la xarxa"
2905
2906#: ../classes/Network.php:1600
2907msgid "Validation grace period"
2908msgstr "Tiempo de gracia para  validaci&oacute;n"
2909
2910#: ../classes/Network.php:1601
2911msgid "The length of the validation grace period in seconds.  A new user is granted Internet access for this period check his email and validate his account."
2912msgstr ""
2913
2914#: ../classes/Network.php:1606
2915msgid "This will be the from address of the validation email"
2916msgstr "Aquesta serà l'adreça d'origen del correu de validació"
2917
2918#: ../classes/Network.php:1611
2919msgid "Multiple connections"
2920msgstr "Connexions múltiples"
2921
2922#: ../classes/Network.php:1612
2923msgid "Can an account be connected more than once at the same time?"
2924msgstr "Permetre connexions simultànies d'un mateix compte?"
2925
2926#: ../classes/Network.php:1617
2927msgid "Network's user verification"
2928msgstr "Verificació dels usuaris de la xarxa"
2929
2930#: ../classes/Network.php:1630
2931#: ../classes/Server.php:275
2932#: ../classes/Node.php:1244
2933msgid "Access rights"
2934msgstr "Drets d'accés"
2935
2936#: ../classes/Network.php:1646
2937#: ../classes/Node.php:1181
2938msgid "Latitude"
2939msgstr "Latitud"
2940
2941#: ../classes/Network.php:1647
2942msgid "Center latitude for your the area of your wireless network"
2943msgstr "Latitud Central de l'àrea de la seva xarxa sense fils"
2944
2945#: ../classes/Network.php:1651
2946#: ../classes/Node.php:1186
2947msgid "Longitude"
2948msgstr "Longitud"
2949
2950#: ../classes/Network.php:1652
2951msgid "Center longitude for your the area of your wireless network"
2952msgstr "Longitud central de l'àrea de la seva xarxa sense fils"
2953
2954#: ../classes/Network.php:1656
2955msgid "Zoomlevel"
2956msgstr "Nivell de Zoom"
2957
2958#: ../classes/Network.php:1657
2959msgid "Zoomlevel of the Google Map for your the area of your wireless network"
2960msgstr "Nivell de zoom del Google Maps a l'àrea de la seva xarxa sense fils"
2961
2962#: ../classes/Network.php:1661
2963msgid "Map type"
2964msgstr "Tipus de mapa"
2965
2966#: ../classes/Network.php:1662
2967msgid "Default Google Map type for your the area of your wireless network"
2968msgstr "Tipus de Mapa Google per defecte a l'àrea de la seva xarxa sense fils"
2969
2970#: ../classes/Network.php:1667
2971#: ../classes/Node.php:1208
2972msgid "GIS data"
2973msgstr "Dada del GIS"
2974
2975#: ../classes/Network.php:1671
2976msgid "Network profile templates"
2977msgstr "Plantilles de perfil de la xarxa"
2978
2979#: ../classes/Network.php:1898
2980msgid "Cannot delete default network, create another one and select it before remove this one."
2981msgstr "No puc esborrar la xarxa marcada per defecte. Si us plau, crea primera una nova xarxa i marca-la como xarxa per defecte abans d'esborrar la xarxa per defecte actual."
2982
2983#: ../classes/Network.php:1903
2984msgid "Could not delete network!"
2985msgstr "No puc esborrar la xarxa!"
2986
2987#: ../classes/Network.php:1939
2988msgid "Network administration"
2989msgstr "Administració de la xarxa"
2990
2991#: ../classes/ProfileTemplate.php:229
2992msgid "Unable to insert the new profile template in the database!"
2993msgstr ""
2994
2995#: ../classes/ProfileTemplate.php:289
2996msgid "Profile template"
2997msgstr ""
2998
2999#: ../classes/ProfileTemplate.php:359
3000msgid "Profile template label"
3001msgstr ""
3002
3003#: ../classes/ProfileTemplate.php:359
3004#: ../classes/Content.php:719
3005msgid "Actions"
3006msgstr "Accions"
3007
3008#: ../classes/ProfileTemplate.php:460
3009msgid "Profile template management"
3010msgstr ""
3011
3012#: ../classes/ProfileTemplate.php:467
3013msgid "ProfileTemplate ID"
3014msgstr "ID de la Plantilla de Perfil"
3015
3016#: ../classes/ProfileTemplate.php:497
3017msgid "Profile template fields"
3018msgstr ""
3019
3020#: ../classes/ProfileTemplate.php:507
3021#, php-format
3022msgid "Delete %s %d, used in %d/%d profiles"
3023msgstr ""
3024
3025#: ../classes/ProfileTemplate.php:573
3026msgid "Could not delete ProfileTemplate!"
3027msgstr "No puc esborrar la Plantilla de Perfil (ProfileTemplate)!"
3028
3029#: ../classes/ProfileTemplate.php:601
3030msgid "Profile templates"
3031msgstr ""
3032
3033#: ../classes/ThemePack.php:87
3034#, php-format
3035msgid "Theme pack %s cannot be found in %s"
3036msgstr "El paquet del tema %s no es troba a %s"
3037
3038#: ../classes/ThemePack.php:94
3039#, php-format
3040msgid "%s (Theme did not include a name.txt file)"
3041msgstr "%s (El tema no inclou l'arxiu name.txt)"
3042
3043#: ../classes/ThemePack.php:100
3044#, php-format
3045msgid "%s (Theme did not include a description.txt file)"
3046msgstr "%s (El tema no inclou l'arxiu description.txt)"
3047
3048#: ../classes/ThemePack.php:121
3049msgid "Theme pack:"
3050msgstr "Paquet de tema:"
3051
3052#: ../classes/ThemePack.php:144
3053msgid "Unable to open the network theme packs directory"
3054msgstr "No puc obrir el directori de paquets de temes"
3055
3056#: ../classes/ThemePack.php:151
3057#, php-format
3058msgid "No network theme packs available in %s"
3059msgstr "No hi ha paquets de temes per la xarxa a %s"
3060
3061#: ../classes/ProfileField.php:251
3062msgid "Unable to insert the new profile fields in the database!"
3063msgstr ""
3064
3065#: ../classes/ProfileField.php:281
3066#, php-format
3067msgid "Delete %s"
3068msgstr "Esborra %s"
3069
3070#: ../classes/ProfileField.php:368
3071msgid "Could not delete ProfileField!"
3072msgstr "No puc esborrar el Camp de Perfil (ProfileField)!"
3073
3074#: ../classes/Server.php:91
3075msgid "Main server object"
3076msgstr "Objecte del servidor principal"
3077
3078#: ../classes/Server.php:151
3079#: ../classes/VirtualHost.php:262
3080msgid "Unable to insert the new server in the database!"
3081msgstr "No puc inserir un nou servidor a la base de dades!"
3082
3083#: ../classes/Server.php:229
3084msgid "Server management"
3085msgstr "Administració del servidor"
3086
3087#: ../classes/Server.php:255
3088msgid "Timezone check:  The following must be in the same timezone"
3089msgstr ""
3090
3091#: ../classes/Server.php:259
3092#, php-format
3093msgid "Timezone from postgresql: %s"
3094msgstr "Fus horari de postgresql: %s"
3095
3096#: ../classes/Server.php:262
3097#, php-format
3098msgid "Timezone from PHP: %s"
3099msgstr "Fus horari del PHP: %s"
3100
3101#: ../classes/Server.php:309
3102msgid "The server can never be deleted!"
3103msgstr ""
3104
3105#: ../classes/Server.php:319
3106msgid "Server access control"
3107msgstr "Control d'accés al servidor"
3108
3109#: ../classes/Server.php:324
3110msgid "Server administration"
3111msgstr "Administració de servidors"
3112
3113#: ../classes/AbstractDb.php:93
3114msgid "It appears the postgresql module isn't loaded"
3115msgstr ""
3116
3117#: ../classes/AbstractDb.php:99
3118#, php-format
3119msgid "Unable to connect to database on %s"
3120msgstr "No puc connectar a la base de dades a %s"
3121
3122#: ../classes/AbstractDb.php:121
3123#: ../classes/AbstractDb.php:214
3124#: ../classes/AbstractDb.php:402
3125#: ../classes/AbstractDb.php:475
3126msgid "SQL Query"
3127msgstr "Consulta SQL"
3128
3129#: ../classes/AbstractDb.php:126
3130#: ../classes/AbstractDb.php:219
3131msgid "Query plan"
3132msgstr "Pla SQL"
3133
3134#: ../classes/AbstractDb.php:144
3135#: ../classes/AbstractDb.php:237
3136#: ../classes/AbstractDb.php:412
3137#, php-format
3138msgid "Elapsed time for query execution : %.6f second(s)"
3139msgstr "Temps emprat en l'execució de la consulta: %.6f segons"
3140
3141#: ../classes/AbstractDb.php:148
3142#: ../classes/AbstractDb.php:241
3143#: ../classes/AbstractDb.php:416
3144#: ../classes/AbstractDb.php:426
3145#: ../classes/AbstractDb.php:490
3146msgid "An error occured while executing the following SQL query"
3147msgstr "Es produí un error en executar la següent cerca SQL"
3148
3149#: ../classes/AbstractDb.php:149
3150#: ../classes/AbstractDb.php:242
3151#: ../classes/AbstractDb.php:417
3152#: ../classes/AbstractDb.php:491
3153msgid "Error message"
3154msgstr "Missatge d'error"
3155
3156#: ../classes/AbstractDb.php:150
3157#: ../classes/AbstractDb.php:243
3158#: ../classes/AbstractDb.php:492
3159msgid "Backtrace:"
3160msgstr ""
3161
3162#: ../classes/AbstractDb.php:173
3163#, php-format
3164msgid "The query returned %d results"
3165msgstr "La cerca tornà %d resultados"
3166
3167#: ../classes/AbstractDb.php:427
3168#, php-format
3169msgid "The query returned %d results, although there should have been only one."
3170msgstr "La cerca tornà %d resultats, però hauria de ser un de sol."
3171
3172#: ../classes/AbstractDb.php:435
3173#, php-format
3174msgid "The query returned %d result(s)"
3175msgstr "La cerca retornà %d resultats"
3176
3177#: ../classes/AbstractDb.php:484
3178#: ../classes/AbstractDb.php:502
3179#, php-format
3180msgid "%d rows affected by the SQL query."
3181msgstr "%d filas afectades per la cerca SQL"
3182
3183#: ../classes/AbstractDb.php:485
3184#, php-format
3185msgid "Elapsed time for query execution : %6f second(s)"
3186msgstr "Temps emprat en l'execució de la cerca: %.6f segons"
3187
3188#: ../classes/Content.php:150
3189msgid "Untitled content"
3190msgstr "Contingut sense títol"
3191
3192#: ../classes/Content.php:181
3193msgid "Content type is optionnal, but cannot be empty!"
3194msgstr "El tipus de contingut es opcional, però no pot romandre buit!"
3195
3196#: ../classes/Content.php:221
3197msgid "It appears that you have not installed any Content plugin !"
3198msgstr "Sembla que no has instal·lat l'extensió de Continguts!"
3199
3200#: ../classes/Content.php:223
3201#: ../classes/Content.php:1511
3202msgid "You must select a content type: "
3203msgstr "Selecciona un tipus de contingut"
3204
3205#: ../classes/Content.php:520
3206msgid "Add new Content of type"
3207msgstr "Afegeix un nou tipus de contingut"
3208
3209#: ../classes/Content.php:534
3210msgid "No content type matches the filter."
3211msgstr "Cap contingut coincideix amb el filtre"
3212
3213#: ../classes/Content.php:543
3214#, php-format
3215msgid "Add a %s"
3216msgstr "Afegeix a %s"
3217
3218#: ../classes/Content.php:719
3219msgid "Display page"
3220msgstr "Mostra la pàgina"
3221
3222#: ../classes/Content.php:719
3223msgid "Area"
3224msgstr ""
3225
3226#: ../classes/Content.php:719
3227msgid "Order"
3228msgstr "Ordre"
3229
3230#: ../classes/Content.php:719
3231msgid "Content"
3232msgstr "Contingut"
3233
3234#: ../classes/Content.php:911
3235msgid "Select from reusable content library"
3236msgstr ""
3237
3238#: ../classes/Content.php:925
3239msgid "Title"
3240msgstr "Títol"
3241
3242#: ../classes/Content.php:925
3243msgid "Content type"
3244msgstr "Tipus de contigut"
3245
3246#: ../classes/Content.php:972
3247#: ../classes/Content.php:979
3248msgid "Sorry, no elligible content available in the database"
3249msgstr "Ho sento, no hi ha a la base de dades continguts seleccionables"
3250
3251#: ../classes/Content.php:1048
3252msgid "KVP key cannot be null"
3253msgstr ""
3254
3255#: ../classes/Content.php:1122
3256msgid "The following content type isn't valid: "
3257msgstr "El següent contingut és d'un tipus no vàlid:"
3258
3259#: ../classes/Content.php:1127
3260msgid "Update was unsuccessfull (database error)"
3261msgstr "No s'han actualitzat les dades (error a la base de dades)"
3262
3263#: ../classes/Content.php:1144
3264msgid "Unable to insert the new Owner into database."
3265msgstr "No puc afegir un nou propietari a la base de dades."
3266
3267#: ../classes/Content.php:1161
3268msgid "Unable to remove the owner from the database."
3269msgstr "No puc esborrar el propietari de la base de dades"
3270
3271#: ../classes/Content.php:1360
3272msgid "Author(s):"
3273msgstr "Autor(s):"
3274
3275#: ../classes/Content.php:1381
3276msgid "Project information:"
3277msgstr "Informació del projecte:"
3278
3279#: ../classes/Content.php:1502
3280msgid "(You do not have access to edit this piece of content)"
3281msgstr "(No te accés per editar aquest contingut)"
3282
3283#: ../classes/Content.php:1532
3284#, php-format
3285msgid "%s MetaData"
3286msgstr ""
3287
3288#: ../classes/Content.php:1535
3289msgid "Display the title?"
3290msgstr "Mostrar el títol?"
3291
3292#: ../classes/Content.php:1544
3293#: ../classes/Content.php:1549
3294msgid "Title:"
3295msgstr "Ttítol"
3296
3297#: ../classes/Content.php:1553
3298msgid "title"
3299msgstr "títol"
3300
3301#: ../classes/Content.php:1581
3302#: ../classes/Content.php:1585
3303msgid "Long description:"
3304msgstr "Descripció llarga:"
3305
3306#: ../classes/Content.php:1589
3307msgid "long description"
3308msgstr "descripció llarga"
3309
3310#: ../classes/Content.php:1598
3311#: ../classes/Content.php:1602
3312msgid "Information on this project:"
3313msgstr "Informació d'aquest projecte"
3314
3315#: ../classes/Content.php:1606
3316msgid "project information"
3317msgstr "informació del projecte"
3318
3319#: ../classes/Content.php:1620
3320#, php-format
3321msgid "%s access control"
3322msgstr "%s control d'accés"
3323
3324#: ../classes/Content.php:1624
3325msgid "Is part of reusable content library (protected from deletion)?"
3326msgstr "Es part reutilitzable d'una biblioteca de continguts (protegit contra esborrament)?"
3327
3328#: ../classes/Content.php:1634
3329msgid "Content owner list"
3330msgstr "Llistat de propietaris"
3331
3332#: ../classes/Content.php:1655
3333msgid "Remove owner"
3334msgstr "Elimina un propietari"
3335
3336#: ../classes/Content.php:1664
3337msgid "Add owner"
3338msgstr "Afegeix un propietari"
3339
3340#: ../classes/Content.php:1796
3341msgid "Unable to set as author in the database."
3342msgstr "No es pot establir l'autor de la base de dades"
3343
3344#: ../classes/Content.php:1970
3345msgid "Reusable content library"
3346msgstr "Biblioteca de contingut reutilitzable"
3347
3348#: ../classes/NodeList.php:186
3349#: smarty.txt:35
3350msgid "Deployed HotSpots map"
3351msgstr "Mapa dels Hotspots instal·lats"
3352
3353#: ../classes/NodeList.php:197
3354#, php-format
3355msgid "List in %s format"
3356msgstr "Llista en format %s"
3357
3358#: ../classes/NodeList.php:203
3359msgid "Full node technical status (includes non-deployed nodes)"
3360msgstr "Informe de l'estat operatiu de tots els nodes (inclou els nodes sense instal·lar)"
3361
3362#: ../classes/NodeList.php:207
3363msgid "Find Hotspots"
3364msgstr "Cerca Hotspots"
3365
3366#: ../classes/MainUI.php:78
3367#, php-format
3368msgid "Your current user (%s) does not have the required level of access.  Please login with with a user with the required permission(s) to try this operation again."
3369msgstr ""
3370
3371#: ../classes/MainUI.php:81
3372#, php-format
3373msgid "You didn't log-in or your session timed-out.  Please login to try this operation again."
3374msgstr ""
3375
3376#: ../classes/MainUI.php:89
3377#, php-format
3378msgid "%s"
3379msgstr ""
3380
3381#: ../classes/MainUI.php:91
3382#, php-format
3383msgid "%s was thrown in %s, line %d\n"
3384msgstr ""
3385
3386#: ../classes/MainUI.php:102
3387#, php-format
3388msgid "Detailed error was:  Uncaught %s %s (%s) thrown in file %s, line %d"
3389msgstr ""
3390
3391#: ../classes/MainUI.php:231
3392msgid "authentication server"
3393msgstr "servidor d'autentificació"
3394
3395#: ../classes/MainUI.php:258
3396#, php-format
3397msgid "%s is not a valid structural display area"
3398msgstr "%s no es una àrea estructural de visualització vàlida"
3399
3400#: ../classes/MainUI.php:642
3401#, php-format
3402msgid "%s Login"
3403msgstr "%s Inicia sessió"
3404
3405#: ../classes/MainUI.php:642
3406#: smarty.txt:23
3407#: smarty.txt:28
3408msgid "Login"
3409msgstr "Inicia la sessió"
3410
3411#: ../classes/MainUI.php:646
3412#, php-format
3413msgid "Click <a href='%s'>here</a> to continue"
3414msgstr "Fes clic<a href='%s'>aquí</a> per continuar"
3415
3416#: ../classes/MainUI.php:646
3417msgid "The transfer from secure login back to regular http may cause a warning."
3418msgstr "El retorn de la connexió d'inici segura al http convencional pot generar un missatge d'advertència"
3419
3420#: ../classes/Node.php:205
3421msgid "Could not delete node!"
3422msgstr "No puc esborrar el node!"
3423
3424#: ../classes/Node.php:238
3425msgid "PUT_GATEWAY_ID_HERE"
3426msgstr ""
3427
3428#: ../classes/Node.php:254
3429msgid "New node"
3430msgstr "Nou node"
3431
3432#: ../classes/Node.php:263
3433#, php-format
3434msgid "Sorry, a node for the gateway %s already exists."
3435msgstr ""
3436
3437#: ../classes/Node.php:269
3438msgid "Unable to insert new node into database!"
3439msgstr "No puc inserir un nou node a la base de dades!"
3440
3441#: ../classes/Node.php:353
3442msgid "Filter:"
3443msgstr "Filtre:"
3444
3445#: ../classes/Node.php:361
3446msgid "Node Name"
3447msgstr "Nom del node"
3448
3449#: ../classes/Node.php:362
3450#: ../classes/Node.php:1082
3451msgid "Gateway ID"
3452msgstr "ID de la pasarel·la"
3453
3454#: ../classes/Node.php:385
3455msgid "Sorry, no nodes available in the database"
3456msgstr "Ho sentim, no hi ha nodes disponibles la base de dades"
3457
3458#: ../classes/Node.php:410
3459msgid "Add a new node for the gateway ID"
3460msgstr ""
3461
3462#: ../classes/Node.php:420
3463msgid "in "
3464msgstr "a"
3465
3466#: ../classes/Node.php:485
3467msgid "Here is what you can do to fix this:"
3468msgstr ""
3469
3470#: ../classes/Node.php:489
3471#, php-format
3472msgid "You can create a new node with %s as it's associated gateway id.  This is typical for new installations."
3473msgstr ""
3474
3475#: ../classes/Node.php:502
3476#, php-format
3477msgid "Add a new node in %s"
3478msgstr "Afegeix un nou node a %s"
3479
3480#: ../classes/Node.php:504
3481msgid "Add node"
3482msgstr "Afegeix un node"
3483
3484#: ../classes/Node.php:511
3485#, php-format
3486msgid "You can \"steal\" an existing node.  The node's gateway id will be replaced with %s.  This is typical when replacing hardware."
3487msgstr ""
3488
3489#: ../classes/Node.php:530
3490msgid "Steal node"
3491msgstr "Node Steal"
3492
3493#: ../classes/Node.php:606
3494msgid "No deployment statuses could be found in the database"
3495msgstr "Els estats operatius no es poden trobar a la base de dades"
3496
3497#: ../classes/Node.php:657
3498#, php-format
3499msgid "The node with %s: %s could not be found in the database!"
3500msgstr "No trobo el node amb %s:%s a la base de dades!"
3501
3502#: ../classes/Node.php:1066
3503msgid "Edit a node"
3504msgstr "Edita un node"
3505
3506#: ../classes/Node.php:1073
3507msgid "Get access statistics"
3508msgstr "Obté les estadístiques del node"
3509
3510#: ../classes/Node.php:1096
3511msgid "Node content"
3512msgstr "Continguts del node"
3513
3514#: ../classes/Node.php:1122
3515msgid "Civic number"
3516msgstr "Número cívic"
3517
3518#: ../classes/Node.php:1127
3519msgid "Street name"
3520msgstr "Nom del carrer"
3521
3522#: ../classes/Node.php:1147
3523msgid "Country"
3524msgstr "País"
3525
3526#: ../classes/Node.php:1152
3527msgid "Public phone number"
3528msgstr "Número de telèfon públic"
3529
3530#: ../classes/Node.php:1157
3531msgid "Public email"
3532msgstr "Email públic"
3533
3534#: ../classes/Node.php:1167
3535msgid "Mass transit info"
3536msgstr "Informació sobre el transport públic"
3537
3538#: ../classes/Node.php:1172
3539msgid "Information about the node"
3540msgstr "Informació sobre el node"
3541
3542#: ../classes/Node.php:1192
3543#: ../classes/Node.php:1196
3544msgid "Geocode the address or postal code above"
3545msgstr ""
3546
3547#: ../classes/Node.php:1193
3548msgid "Check using Google Maps"
3549msgstr "Revisar emprant Google Maps"
3550
3551#: ../classes/Node.php:1194
3552msgid "Use a geocoding service, then use Google Maps to pinpoint the exact location."
3553msgstr "Empri un servei de geolocalització, després faci servir Google Maps per marcar la localització exacta."
3554
3555#: ../classes/Node.php:1197
3556msgid "Use a geocoding service"
3557msgstr "Empri un servei de geolocalització "
3558
3559#: ../classes/Node.php:1203
3560msgid "Map URL"
3561msgstr "URL del mapa"
3562
3563#: ../classes/Node.php:1216
3564msgid "Node deployment status"
3565msgstr "Estat operatiu del node"
3566
3567#: ../classes/Node.php:1222
3568msgid "Is this node splash-only (no login)?"
3569msgstr "És aquest node splash-only (sense inici de sessió)?"
3570
3571#: ../classes/Node.php:1229
3572msgid "URL to show instead of the portal"
3573msgstr "URL que es mostrarà en lloc del portal"
3574
3575#: ../classes/Node.php:1231
3576msgid "If this is not empty, the portal will be disabled and this URL will be shown instead"
3577msgstr "Si no es buida, el portal serà inutilitzat i es mostrarà aquesta adreça en el seu lloc"
3578
3579#: ../classes/Node.php:1236
3580msgid "Node configuration"
3581msgstr "Configuració del node"
3582
3583#: ../classes/Node.php:1371
3584msgid "It appears that the Geocoder could not be reached or could not geocode the given address."
3585msgstr "No es pot accedir al Geocoder o no es pot geocodificar l'adreça facilitada."
3586
3587#: ../classes/Node.php:1374
3588msgid "You must enter a valid address."
3589msgstr "Déu introduir una adreça vàlida"
3590
3591#: ../classes/Node.php:1378
3592msgid "Unable to create geocoder.  Are you sure you set the country?"
3593msgstr ""
3594
3595#: ../classes/Node.php:1616
3596msgid "Edit nodes"
3597msgstr "Edita els nodes"
3598
3599#: ../classes/Node.php:1630
3600msgid "Node administration"
3601msgstr "Administració de nodes"
3602
3603#: ../classes/VirtualHost.php:162
3604msgid "Server::getAllServers: Fatal error: No servers in the database!"
3605msgstr "Server::getAllServers: Error fatal: No hi ha cap servidor a la base de dades!"
3606
3607#: ../classes/VirtualHost.php:298
3608msgid "Virtual host:"
3609msgstr ""
3610
3611#: ../classes/VirtualHost.php:375
3612msgid "Add a new virtual host for hostname"
3613msgstr ""
3614
3615#: ../classes/VirtualHost.php:595
3616msgid "Virtual hosts management"
3617msgstr ""
3618
3619#: ../classes/VirtualHost.php:614
3620msgid "Hostname"
3621msgstr "Nom del servidor"
3622
3623#: ../classes/VirtualHost.php:622
3624msgid "Default network for this vhost"
3625msgstr "Xarxa per defecte d'aquest vhost"
3626
3627#: ../classes/VirtualHost.php:639
3628msgid "Make this Virtual Host the server's default?"
3629msgstr ""
3630
3631#: ../classes/VirtualHost.php:655
3632msgid "Use SSL on this server?"
3633msgstr "Emprar SSL en aquest servidor?"
3634
3635#: ../classes/VirtualHost.php:667
3636msgid "Google public API key"
3637msgstr "Clau de l'API públic de Google"
3638
3639#: ../classes/VirtualHost.php:738
3640msgid "Cannot delete default virtual host, create another one and select it before removing this one."
3641msgstr ""
3642
3643#: ../classes/VirtualHost.php:743
3644msgid "Could not delete server!"
3645msgstr "No puc esborrar el servidor!"
3646
3647#: ../classes/VirtualHost.php:771
3648msgid "Virtual Hosts"
3649msgstr ""
3650
3651#: ../classes/GenericDataObject.php:124
3652#, php-format
3653msgid "Delete not supported on class %s"
3654msgstr ""
3655
3656#: ../classes/Stakeholder.php:92
3657msgid "Remove stakeholder"
3658msgstr "Treu un promotor"
3659
3660#: ../classes/Stakeholder.php:98
3661msgid "Add stakeholder"
3662msgstr "Afegeix un promotor"
3663
3664#: ../classes/Stakeholder.php:125
3665#, php-format
3666msgid "User %s already has role %s for this object"
3667msgstr ""
3668
3669#: ../classes/Dependency.php:362
3670#: ../classes/Dependency.php:378
3671#, php-format
3672msgid "File %s not found"
3673msgstr "No trobo l'arxiu %s"
3674
3675#: ../classes/Dependency.php:392
3676#: ../classes/Dependency.php:406
3677#, php-format
3678msgid "File %s not found in %s"
3679msgstr "Arxiu %s no trobat a %s"
3680
3681#: ../classes/Dependency.php:467
3682#, php-format
3683msgid "To install this standard PHP extension, look for a package with a similar name in your distribution's package manager.  Ex: For Debian based distributions, you may try 'sudo apt-get install php5-%s'"
3684msgstr ""
3685
3686#: ../classes/Dependency.php:473
3687#, php-format
3688msgid "Install %s"
3689msgstr "Instal·la %s"
3690
3691#: ../classes/Dependency.php:478
3692#, php-format
3693msgid "Sorry, i couldn't find the source for %s in installSourceUrl"
3694msgstr ""
3695
3696#: ../classes/Dependency.php:490
3697#, php-format
3698msgid "url_to_the_tarball (Sorry, i couldn't find the source for %s in installSourceUrl)"
3699msgstr ""
3700
3701#: ../classes/Dependency.php:492
3702#, php-format
3703msgid "To install this custom PEAR extension, use 'sudo pear install %s'"
3704msgstr ""
3705
3706#: ../classes/Dependency.php:495
3707#, php-format
3708msgid "Sorry, I don't know how to install a %s extension"
3709msgstr ""
3710
3711#: ../classes/Permission.php:85
3712msgid "User is allowed to view online users troughout the network"
3713msgstr ""
3714
3715#: ../classes/Permission.php:86
3716msgid "User is allowed to edit any user for this network"
3717msgstr ""
3718
3719#: ../classes/Permission.php:87
3720msgid "User is allowed to edit the configuration of this network"
3721msgstr ""
3722
3723#: ../classes/Permission.php:88
3724msgid "User is allowed to view all statistics for this network"
3725msgstr ""
3726
3727#: ../classes/Permission.php:89
3728msgid "User is allowed to edit any configuration of any node on the network"
3729msgstr ""
3730
3731#: ../classes/Permission.php:91
3732msgid "User is allowed to edit user role definitions"
3733msgstr ""
3734
3735#: ../classes/Permission.php:92
3736msgid "User is allowed to edit any virtual host definition"
3737msgstr ""
3738
3739#: ../classes/Permission.php:93
3740msgid "User is allowed to edit general server configuration"
3741msgstr ""
3742
3743#: ../classes/Permission.php:94
3744msgid "User is allowed to edit the profile templates"
3745msgstr ""
3746
3747#: ../classes/Permission.php:95
3748msgid "User is allowed to edit the content type filters on the network"
3749msgstr ""
3750
3751#: ../classes/Permission.php:96
3752msgid "User is allowed to create reusable content"
3753msgstr ""
3754
3755#: ../classes/Permission.php:98
3756msgid "User is allowed to change the gateway id of this node"
3757msgstr ""
3758
3759#: ../classes/Permission.php:99
3760msgid "TEMPORARY:  User is allowed to edit general configuration for this node.  This will be replaced with more granular permissions in the future"
3761msgstr ""
3762
3763#: ../classes/DependenciesList.php:105
3764#, php-format
3765msgid "Version %s needed"
3766msgstr "Es necessita la versió %s"
3767
3768#: ../classes/DependenciesList.php:122
3769#, php-format
3770msgid "%s may work, but version %s is recommended"
3771msgstr "%s pot funcionar, però es recomana la versió %s"
3772
3773#: ../classes/DependenciesList.php:125
3774#, php-format
3775msgid "%s is too old, version %s needed"
3776msgstr "%s és massa antic, es necessita la versió %s"
3777
3778#: ../classes/DependenciesList.php:135
3779msgid "Component"
3780msgstr "Component"
3781
3782#: ../classes/DependenciesList.php:135
3783msgid "Click for the component's website"
3784msgstr "Clic pels components del lloc web"
3785
3786#: ../classes/DependenciesList.php:136
3787msgid "Type"
3788msgstr "Tipus"
3789
3790#: ../classes/DependenciesList.php:138
3791msgid "Information"
3792msgstr "Informació"
3793
3794#: ../classes/DependenciesList.php:176
3795msgid "Install message"
3796msgstr "Missatge d'instal·lació"
3797
3798#: ../classes/DependenciesList.php:179
3799msgid "Detection message"
3800msgstr "Missatge de detecció"
3801
3802#: ../classes/DependenciesList.php:182
3803msgid "To install"
3804msgstr "Per instal·lar"
3805
3806#: ../classes/DependenciesList.php:204
3807msgid "Dependencies"
3808msgstr "Dependències"
3809
3810#: smarty.txt:2
3811msgid "Status of all nodes of the"
3812msgstr "Estat de tots els nodes de"
3813
3814#: smarty.txt:4
3815msgid "Node id"
3816msgstr "ID del Node"
3817
3818#: smarty.txt:5
3819msgid "Gateway id"
3820msgstr "ID de la passarel·la"
3821
3822#: smarty.txt:7
3823msgid "Local content demo"
3824msgstr "Demo del contingut local"
3825
3826#: smarty.txt:8
3827msgid "Opened on"
3828msgstr "Obert el"
3829
3830#: smarty.txt:9
3831#: smarty.txt:109
3832msgid "Online users"
3833msgstr "Usuaris connectats"
3834
3835#: smarty.txt:10
3836#: smarty.txt:11
3837msgid "days"
3838msgstr "dies"
3839
3840#: smarty.txt:12
3841msgid "Login page"
3842msgstr "Pàgina d'inici de sessió"
3843
3844#: smarty.txt:13
3845msgid "Portal page"
3846msgstr "Pàgina del portal"
3847
3848#: smarty.txt:14
3849msgid "user is online at this hotspot"
3850msgstr "usuari actiu a aquest node"
3851
3852#: smarty.txt:15
3853msgid "users are online at this hotspot"
3854msgstr "usuaris connectats a aquest node"
3855
3856#: smarty.txt:16
3857msgid "Nobody is online at this hotspot"
3858msgstr "No hi ha cap usuari connectat"
3859
3860#: smarty.txt:17
3861msgid "Recent Users:"
3862msgstr "Usuaris recents:"
3863
3864#: smarty.txt:18
3865msgid "Most Active Users:"
3866msgstr "Els usuaris més actius:"
3867
3868#: smarty.txt:19
3869msgid "Logged in as"
3870msgstr "Connectat com"
3871
3872#: smarty.txt:20
3873msgid "Profile / Settings"
3874msgstr "Perfil / Paràmetres"
3875
3876#: smarty.txt:21
3877msgid "Logout"
3878msgstr "Tanca la sessió"
3879
3880#: smarty.txt:22
3881msgid "I am not logged in."
3882msgstr "No estic connectat"
3883
3884#: smarty.txt:25
3885msgid "Login or Signup here"
3886msgstr "Inicia la sessió o registra't aquí"
3887
3888#: smarty.txt:26
3889msgid "Username (or email)"
3890msgstr "Nom d'usuari (o correu electrònic)"
3891
3892#: smarty.txt:27
3893#: smarty.txt:58
3894msgid "Password"
3895msgstr "Contrasenya"
3896
3897#: smarty.txt:29
3898msgid "Create a free account"
3899msgstr "Crea un compte gratuït"
3900
3901#: smarty.txt:30
3902msgid "You must specify your username and password"
3903msgstr "Has d'indicar el teu nom d'usuari i contrasenya"
3904
3905#: smarty.txt:31
3906msgid "Show me the closest hotspot"
3907msgstr "Mostram el Hotspot més proper"
3908
3909#: smarty.txt:32
3910msgid "Enter your postal code"
3911msgstr "Escriu el teu codi postal"
3912
3913#: smarty.txt:33
3914msgid "Show"
3915msgstr "Mostra"
3916
3917#: smarty.txt:34
3918msgid "Refresh map"
3919msgstr "Refresca el mapa"
3920
3921#: smarty.txt:37
3922msgid "Legend"
3923msgstr "Llegenda"
3924
3925#: smarty.txt:38
3926msgid "the hotspot is operational"
3927msgstr "el hotspot és actiu"
3928
3929#: smarty.txt:39
3930msgid "the hotspot is down"
3931msgstr "el hotspot no és actiu"
3932
3933#: smarty.txt:40
3934msgid "not monitored"
3935msgstr "no monitoritzat"
3936
3937#: smarty.txt:41
3938#, php-format
3939msgid "The %s network currently has one valid user."
3940msgstr "La xarxa %s té actualment 1 usuari vàlid."
3941
3942#: smarty.txt:42
3943#, php-format
3944msgid "The %s network currently has %d valid users."
3945msgstr "La xarxa %s actualment té %d usuaris vàlids."
3946
3947#: smarty.txt:43
3948msgid "One user is currently online."
3949msgstr "Un usuari connectat"
3950
3951#: smarty.txt:44
3952#, php-format
3953msgid "%d users are currently online."
3954msgstr "%d usuaris connectats"
3955
3956#: smarty.txt:45
3957msgid "This network currently has 1 deployed hotspot."
3958msgstr "Aquesta xarxa té 1 node operatiu."
3959
3960#: smarty.txt:46
3961#, php-format
3962msgid "This network currently has %d deployed hotspots."
3963msgstr "Aquesta xarxa te %d hotspots operatius"
3964
3965#: smarty.txt:47
3966msgid "One hotspot is currently operational."
3967msgstr "Un hotspot operatiu a hores d'ara"
3968
3969#: smarty.txt:48
3970#, php-format
3971msgid "%d hotspots are currently operational."
3972msgstr "%d hotspots operatius a hores d'ara"
3973
3974#: smarty.txt:49
3975msgid "One hotspot isn't monitored so we don't know if it's currently operational."
3976msgstr "Un hotspot no és monitoritzat, per aquesta raó, no sé si en aquest moment és actiu."
3977
3978#: smarty.txt:50
3979#, php-format
3980msgid "%d hotspots aren't monitored so we don't know if they are currently operational."
3981msgstr "%d hotspots no són monitoritzats, per aquesta raó, no sé si en aquest moment són actius."
3982
3983#: smarty.txt:51
3984#: smarty.txt:79
3985#: smarty.txt:93
3986#: smarty.txt:101
3987msgid "I'm having difficulties"
3988msgstr "Tinc dificultats"
3989
3990#: smarty.txt:55
3991msgid "Register a free account with"
3992msgstr "Registra un compte gratuït amb"
3993
3994#: smarty.txt:56
3995msgid "Username desired"
3996msgstr "Nom d'usuari desitjat"
3997
3998#: smarty.txt:57
3999#: smarty.txt:85
4000#: smarty.txt:106
4001msgid "Your email address"
4002msgstr "El teu correu electrònic"
4003
4004#: smarty.txt:59
4005msgid "Password (again)"
4006msgstr "Contrasenya (un altre cop)"
4007
4008#: smarty.txt:60
4009msgid "Sign-up"
4010msgstr "Registrar-se"
4011
4012#: smarty.txt:61
4013msgid "Please note"
4014msgstr "Si us plau, recorda"
4015
4016#: smarty.txt:62
4017msgid "While accounts are free, we <em>strongly</em> suggest that you use your previously created account if you have one."
4018msgstr "Essent els comptes gratuïts, et recomanem <em>ferventment</em> que empris, si en tens, un creat anteriorment."
4019
4020#: smarty.txt:63
4021msgid "<b>Your email address must be valid</b> in order for your account to be activated."
4022msgstr "Necessites una <b>adreça vàlida de correu electrònic</b> per activar el teu compte."
4023
4024#: smarty.txt:64
4025msgid "A validation email will be sent to that email address."
4026msgstr "Enviaré un correu electrònic de validació a la teva adreça de correu electrònic."
4027
4028#: smarty.txt:65
4029msgid "To fully activate your account you must respond to that email."
4030msgstr "Has de respondre aquest correu per activar el teu compte."
4031
4032#: smarty.txt:66
4033msgid "Note to free web-based email users"
4034msgstr "Avís per usuaris que empren correus web gratuïts"
4035
4036#: smarty.txt:67
4037msgid "Sometimes our validation email ends up in the 'spam' folder of some providers. If you have not received any email with the validation URL 5 minutes after submitting this form, please take a look in the spam folder."
4038msgstr "Alguns proveïdors tracten el correu de validació com a correu brossa. Visita la safata de correu brossa si no has rebut el correu amb l'URL de validació 5 minuts després d'enviar aquest formulari."
4039
4040#: smarty.txt:68
4041msgid "You can also use the following links if you need help"
4042msgstr "També pots emprar els següents enllaços si necessites ajuda"
4043
4044#: smarty.txt:71
4045#, php-format
4046msgid "Status of the %d open %s Hotspots"
4047msgstr "Estat dels %d Hotspots de la xarxa %s"
4048
4049#: smarty.txt:72
4050msgid "Hotspot / Status"
4051msgstr "Hotspot / Estat"
4052
4053#: smarty.txt:74
4054msgid "Location"
4055msgstr "Ubicació"
4056
4057#: smarty.txt:75
4058msgid "Hotspot in testing phase"
4059msgstr "Hotspot en proves"
4060
4061#: smarty.txt:76
4062msgid "Hotspot not monitored"
4063msgstr "Hotspot sense monitoritzar"
4064
4065#: smarty.txt:77
4066#, php-format
4067msgid "Opened on %s"
4068msgstr "Obert el %s"
4069
4070#: smarty.txt:83
4071msgid "Lost password"
4072msgstr "Contrasenya perduda"
4073
4074#: smarty.txt:84
4075#: smarty.txt:98
4076msgid "Your username"
4077msgstr "El teu nom d'usuari"
4078
4079#: smarty.txt:86
4080msgid "Reset my password"
4081msgstr "Canvia la meva contrasenya"
4082
4083#: smarty.txt:87
4084msgid "Please enter your username or email address to reset your password"
4085msgstr "Si us plau, introdueixi el seu nom d'usuari o adreça de correu electrònic per a resetejar la vostra contrasenya."
4086
4087#: smarty.txt:88
4088msgid "We are a not-for-profit group dedicated to making no-fee wireless Internet access generally available."
4089msgstr "Som una associació sense ànim de lucre dedicada a establir conexions gratuïtes sense fils a Internet d'accés públic."
4090
4091#: smarty.txt:89
4092msgid "Our aim is to encourage the growth of wireless networking and to build community in interesting and innovative ways."
4093msgstr "El nostre objectiu és promocionar el creixement de xarxes sense fils i fer comunitat d'una forma innovadora i interessant"
4094
4095#: smarty.txt:90
4096msgid "We do this by setting up wireless Internet networks in parks, cafés, restaurants, bars and other publically-accessible locations across the city."
4097msgstr "Ho fem instal·lant conexions públiques sense fils en parcs, cafeteries, restaurants, bars i d'altres llocs d'accés públic de la ciutat."
4098
4099#: smarty.txt:91
4100msgid "For a complete and up-to-date listing of our nodes, visit"
4101msgstr "Per una llista completa i actualitzada dels nuestres nodes, visita"
4102
4103#: smarty.txt:92
4104msgid "Please get in touch with "
4105msgstr "Si us plau, contacta amb"
4106
4107#: smarty.txt:97
4108msgid "Re-send validation email"
4109msgstr "Reenviar el correu de validació"
4110
4111#: smarty.txt:99
4112msgid "Re-send"
4113msgstr "Reenviar"
4114
4115#: smarty.txt:100
4116msgid "Please enter your username and the validation email will be resent to your email address"
4117msgstr "Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari i enviarem de nou el correu de validació a la teva adreça de correu"
4118
4119#: smarty.txt:105
4120msgid "Lost username"
4121msgstr "Nom d'usuari perdut"
4122
4123#: smarty.txt:107
4124msgid "Retrieve"
4125msgstr "Recupera"
4126
4127#: smarty.txt:108
4128msgid "Please enter your email address to recover your username"
4129msgstr "Si us plau, introdueix la teva dreça de correu electrònic per recuperar el teu nom d'usuari"
4130
4131#: smarty.txt:112
4132msgid "Origin"
4133msgstr "Origen"
4134
4135#: smarty.txt:113
4136msgid "Logged in Since"
4137msgstr "Connectat des de"
4138
4139#: smarty.txt:114
4140msgid "Traffic IN/OUT"
4141msgstr "Tràfic d'ENTRADA/SORTIDA"
4142
4143#: smarty.txt:115
4144msgid "User list"
4145msgstr "Llista d'usuari"
4146
4147#: smarty.txt:116
4148msgid "Sort by:"
4149msgstr "Ordena per:"
4150
4151#: smarty.txt:117
4152msgid "Direction:"
4153msgstr "Adreça"
4154
4155#: smarty.txt:118
4156msgid "Sort"
4157msgstr "Ordena"
4158
4159#: smarty.txt:121
4160msgid "Registered On"
4161msgstr "Registrat el"
4162
4163#~ msgid "Component %s is not installed (not found in %s)"
4164#~ msgstr "El componente %s no esta instalado( no encuentrado en %s)"
4165
4166#, fuzzy
4167#~ msgid "Message"
4168#~ msgstr "Mensaje de Error"
4169#~ msgid "You MUST fill in all the fields."
4170#~ msgstr "Debe de llenar TODOS los campos"
4171#~ msgid "Your password has been changed succesfully."
4172#~ msgstr "Su clave fue cambiada existosamente."
4173#~ msgid "Change password"
4174#~ msgstr "Cambiar clave"
4175#~ msgid "I have trouble connecting and I would like some help"
4176#~ msgstr "Estoy teniendo problemas al conectarme y deseo ayuda"
4177#~ msgid "User Profile"
4178#~ msgstr "Perfil de Usuario"
4179#~ msgid ""
4180#~ "An email with confirmation instructions was sent to your email address.  "
4181#~ "Your account has been granted 15 minutes of access to retrieve your email "
4182#~ "and validate your account.  You may now open a browser window and go to "
4183#~ "any remote Internet address to obtain the login page."
4184#~ msgstr ""
4185#~ "Un correo ha sido enviado con las instrucciones para confirmacion. Se le "
4186#~ "ha dado 15 minutos para poder accesar su correo y recobrar el mensaje que "
4187#~ "se le ha mandado y validar la cuenta. Puede abrir un navegador y navegar  "
4188#~ "a cualquier sitio web para obtener una pagina de inicio de sesi&acute;n."
4189#~ msgid ""
4190#~ "Accept users with no email adresses (Normally, NoCat usernames are "
4191#~ "expected to be the user's email adress, and the username is generated "
4192#~ "from the prefix."
4193#~ msgstr ""
4194#~ "Aceptar usuarios sin cuenta de correo, (En General, Usuarios de NoCat "
4195#~ "esperan  ser utilizados como el email del usuario, y los usuarios se "
4196#~ "generan del prefijo"
4197#~ msgid "Sorry, the user must have a email adress."
4198#~ msgstr "Lo siento, el usuario debe de tener una cuenta de usuario."
4199#~ msgid "Nobody is online at this hotspot..."
4200#~ msgstr "Nadie esta en linea en este hotspot..."
4201#~ msgid "You are not currently at a hotspot..."
4202#~ msgstr "Usted no esta actualmente en un hotspot..."
4203#~ msgid "Content from:"
4204#~ msgstr "Contenido de:"
4205#~ msgid ""
4206#~ "Unable to retrieve schema version. The database schema is too old to be "
4207#~ "updated."
4208#~ msgstr ""
4209#~ "No se puede obtener la revision del schema. La base de datos es muy vieja "
4210#~ "para ser actualizada."
4211#~ msgid "addSourceFeed(): url is empty!"
4212#~ msgstr "addSourceFeed(): url esta vacio!"
4213#~ msgid "computePublicationInterval(): Missing feed!"
4214#~ msgstr "computePublicationInterval: Falta la Fuente!"
4215#~ msgid "computePublicationInterval(): uasort() failed"
4216#~ msgstr "computePublicationInterval(): fallo uasort()"
4217#~ msgid "get_rss_info(): Feed missing"
4218#~ msgstr "get_rss_info(): Falta la fuente"
4219#~ msgid "get_rss_info(): uasort() failed!"
4220#~ msgstr "get_rss_info(): fallo uasort()!"
4221#~ msgid "Source: "
4222#~ msgstr "Fuente: "
4223#~ msgid "Today"
4224#~ msgstr "Hoy"
4225#~ msgid ""
4226#~ "For some reason, we were unable to determine the web site you initially "
4227#~ "wanted to see.  You should now enter a web address in your URL bar."
4228#~ msgstr ""
4229#~ "Por alguna raz&oacute;n, no podemos determinar el sitio que inicialmente "
4230#~ "queria ver. Usted debe de introducir una direcci&oacuteln en en la barra "
4231#~ "de URL."
4232#~ msgid "owner"
4233#~ msgstr "due&ntilde;o"
4234#~ msgid "technical officer"
4235#~ msgstr "oficial tecnico"
4236#~ msgid "Error while obtaingin your LDAP information."
4237#~ msgstr "Error al obtener la informaci&oacute;n de LDAP"
4238#~ msgid "Real Name"
4239#~ msgstr "Nombre Real"
4240#~ msgid "Website"
4241#~ msgstr "Sitio Web"
4242#~ msgid ""
4243#~ "Note:  This is actually a list of how many new user's first connection "
4244#~ "occured at each hotspot, taking report restrictions into account."
4245#~ msgstr ""
4246#~ "Nota: Esta es una lista de cuentas primeras conexiones de nuevos usuarios "
4247#~ "han ocurrido en cada hotspot, tomando en cuenta las restricciones del "
4248#~ "reporte."
4249#~ msgid "AllowedNodes:"
4250#~ msgstr "Nodos Permitodos:"
4251#~ msgid ""
4252#~ "(Content can be displayed on ANY node unless one or more nodes are "
4253#~ "selected)"
4254#~ msgstr ""
4255#~ "(El contenido puede ser desplegar en cualquier nodo, hasta que uno o mas "
4256#~ "nodos sean selecionados)"
4257#~ msgid "Displayed content:"
4258#~ msgstr "Desplegar Contenido"
4259#~ msgid "Add a new displayed content OR select an existing one"
4260#~ msgstr "Agregar un nuevo contenido o selecionar uno existente"
4261#~ msgid "Content group elements:"
4262#~ msgstr "Elementos de grupo del contenido:"
4263#~ msgid "Add a new content OR select previously created content"
4264#~ msgstr "Agregar un nuevo contenido o selecionar un previamente creado"
4265#~ msgid ""
4266#~ "Sorry, no elements available at this hotspot or all elements of the "
4267#~ "content group have already been shown"
4268#~ msgstr ""
4269#~ "Lo siento, no hay elementos disponible en este hotspot o todos los "
4270#~ "elementos del grupo de contenido  ya han sido mostrados"
4271#~ msgid ""
4272#~ "How much bonus feeds that do not publish as often get over feed that "
4273#~ "publish more often.\n"
4274#~ "                    The default is 0.75, with a typical range between 0 "
4275#~ "and 1.\n"
4276#~ "                    At 0, you have a classic RSS aggregator, meaning the "
4277#~ "n most recent entries picked from all feeds\n"
4278#~ "                    will be displayed. 1 is usually as high as you'll "
4279#~ "want to go:  Assuming that all\n"
4280#~ "                    an homogenous internal distribution (ex:  one feed "
4281#~ "publishes exactly one entry a day, the\n"
4282#~ "                    second once every two days, and the third once every "
4283#~ "three days), and you ask for 15 entries,\n"
4284#~ "                    there will be 5 of each.  While that may not sound "
4285#~ "usefull, it still is, as the feed's distribution is\n"
4286#~ "                    usually not homogenous."
4287#~ msgstr ""
4288#~ "Cuantas fuentes adicionales que no seran publicadas tan frecuente sobre "
4289#~ "las fuentesque si se publican frecuente\n"
4290#~ "\tPor defecto es 0.75, el cual es un rango tipico entre 0 y 1\n"
4291#~ ".En 0, se tendra un clasico Agregador RSS, esto significa que la ultima "
4292#~ "entrada de la fuente sera desplegada. 1 es usualmente es lo mas alto que "
4293#~ "se desea llegar: Asumiendo  que existe una distribucion homogenea de las "
4294#~ "fuentas publicadas en un dia, el segundo cada dos dias y el tercero cada "
4295#~ "3 dias), si pide por 15 elementos, se obtendra 5 de cada uno.\n"
4296#~ " Aunque no sea util, porque la distribucion de la fuente usualmenbte no "
4297#~ "es homogenea"
4298#~ msgid ""
4299#~ "Set the oldest entries (in seconds) you are willing to see.  Any entries "
4300#~ "older than this will not\n"
4301#~ "                    be considered at all for display, even if it means "
4302#~ "that the configured number of items to be displayed isn't reached.\n"
4303#~ "                    It's only usefull if all your feed publish very "
4304#~ "rarely, and you don't want very old entries to show up."
4305#~ msgstr ""
4306#~ "La ultima entradas (en segundos) sera la que usted podra ver. Otros "
4307#~ "elementos  no seran considerados para ser mostrados. Solo es utili si "
4308#~ "cada fuente es publicada  no tan frecuente, y no podra ver los ultimos "
4309#~ "elementos."
4310#~ msgid ""
4311#~ "WARNING:  This feed does not include the publication dates.\n"
4312#~ "                                                                                     The "
4313#~ "system needs to be able to compute approximate publication\n"
4314#~ "                                                                                     date "
4315#~ "for each entry, so the entry can be weighted against the\n"
4316#~ "                                                                                     others. "
4317#~ "In order for the aggregator to do a good job, you need\n"
4318#~ "                                                                                     to "
4319#~ "estimate fublication frequency of the items, in days.\n"
4320#~ "                                                                                     If "
4321#~ "unset, defaults to one day."
4322#~ msgstr ""
4323#~ "Advertencia: Esta fuente no incluye fecha de publicacion\n"
4324#~ "El sitema necesita calcular la fecha de publicacion aproximada\n"
4325#~ "por cada elemento, para que el elemento tenga un peso contra otro.\n"
4326#~ "Otros agregados para hacer un buen trabajo, neceistan estimar la fecha de "
4327#~ "publicacion de los elementos, por dia. Se no sea utiliza, por defecto se "
4328#~ "utiliza 1 dia."
4329#~ msgid ""
4330#~ "The bias to be given to the source by the selection algorithm.\n"
4331#~ "                                                        Bias must be > "
4332#~ "0 , typical values would be between 0.75 and 1.5\n"
4333#~ "                                                        and default is 1 "
4334#~ "(no bias).  A bias of 2 will cause the items\n"
4335#~ "                                                        to \"look\" twice "
4336#~ "as recent to the algorithm. A bias of 0.5 to\n"
4337#~ "                                                        look twice as "
4338#~ "old. Be carefull, a bias of 2 will statistically\n"
4339#~ "                                                        because the feed "
4340#~ "to have MORE than twice as many items displayed."
4341#~ msgstr ""
4342#~ "El bias sera dado segun la fuente del algoritmo de seleccion\n"
4343#~ "El bias debe ser > 0, los valores tipos son de 0.75 a 1.5\n"
4344#~ " y por defecto es 1 ( no bias). Un bias de 2 casuara que los elementos "
4345#~ "sea buscados dos veces que el algoritmo estipule. Un bias de 0.5 mirara 2 "
4346#~ "veces mas viejo. Tenga precuacion, Un bias de 2 causuara que "
4347#~ "estadisticamente el agregador muestre el doble de elementos."
4348#~ msgid "You do not have administrator privileges"
4349#~ msgstr "No tiene privilegios de administrador"
4350#~ msgid "You do not have owner privileges"
4351#~ msgstr "No tiene privilegios de due&ntilde;o"
4352#~ msgid "Could not update real name."
4353#~ msgstr "No se puede actualizar el nombre."
4354#~ msgid "Could not update website URL."
4355#~ msgstr "No se puede actualizar el URL."
4356#~ msgid "Could not update username visibility flag."
4357#~ msgstr "No se puede actualizar la bandera de visibilidad del usuario."
4358#~ msgid ""
4359#~ "Sorry, your %s minutes grace period to retrieve your email and validate "
4360#~ "your account has now expired. You will have to connect to the internet "
4361#~ "and validate your account from another location or create a new account. "
4362#~ "For help, please %s click here %s."
4363#~ msgstr ""
4364#~ "Lo siento, los %s minutos del periodo de gracio que se le dio para "
4365#~ "obtener su email   y validar su cuenta han expirado. Ahora necesitara "
4366#~ "conectarse a la red y validar su  cuenta en otra ubicacion o crear una "
4367#~ "nueva cuenta. Para ayuda, porfavor %s haga clic aqui %s."
4368#~ msgid "Real name"
4369#~ msgstr "Nombre Real"
4370#~ msgid "Website URL"
4371#~ msgstr "Sitio Web"
4372#~ msgid ""
4373#~ "Network::getDefaultNetwork:  Fatal error: Unable to find the default "
4374#~ "network!"
4375#~ msgstr ""
4376#~ "Network::getDefaultNetwork:  Error fatal: no se puede encontar la red por "
4377#~ "defecto!"
4378#~ msgid ""
4379#~ "Unable to retrieve the selected network, the %s REQUEST parameter does "
4380#~ "not exist"
4381#~ msgstr ""
4382#~ "No se puede obtener la informacion de la red seleccionada, el %s paramero "
4383#~ "de PEDIDO no existe"
4384#~ msgid ""
4385#~ "Network authenticator class.  The subclass of Authenticator to be used "
4386#~ "for user authentication (ex: AuthenticatorRadius)"
4387#~ msgstr ""
4388#~ "Clase del autenticador de la red. La subclase del Autenticador que sera "
4389#~ "utilizado para autenticacion del usuario (Ej: AuthenticatorRadius)"
4390#~ msgid ""
4391#~ "The explicit parameters to be passed to the authenticator (ex: "
4392#~ "'my_network_id', '192.168.0.11', 1812, 1813, 'secret_key', 'CHAP_MD5')"
4393#~ msgstr ""
4394#~ "Los parametros explicitos que seran utilizados para el authenticador (ej: "
4395#~ "'my_network_id', '192.168.0.11', 1812, 1813, 'secret_key', 'CHAP_MD5')"
4396#~ msgid "This will be the from adress of the validation email"
4397#~ msgstr ""
4398#~ "Esta sera la direccion que aparecera en el PARA en el email de validacion"
4399#~ msgid "New node ID"
4400#~ msgstr "Nuevo nodo de ID"
4401#~ msgid "Create a new node"
4402#~ msgstr "Crear un nuevo nodo"
4403#~ msgid "MAC adresses"
4404#~ msgstr "Direcciones MAC"
4405#~ msgid ""
4406#~ "Server::getDefaultServer: Fatal error: Unable to find the default server!"
4407#~ msgstr ""
4408#~ "Server::getDefaultServer: Error fatal: No se puede encontrar servidor por "
4409#~ "defecto"
4410#~ msgid ""
4411#~ "Server::getCurrentServer: Fatal error: Unable to find current server in "
4412#~ "the database!"
4413#~ msgstr ""
4414#~ "Server::getCurrentServer: Error fatal: No se puede encontrar actual "
4415#~ "servidor en la base de datos!"
4416#~ msgid "Server:"
4417#~ msgstr "Servidor:"
4418#~ msgid "Server::getSelectServerUI: Fatal error: No servers in the database!"
4419#~ msgstr ""
4420#~ "Server::getSelectServerUI: Error fatal: no hay servidores en la base de "
4421#~ "datos!"
4422#~ msgid "Add a new server with ID"
4423#~ msgstr "Agregar un nuevo servidor con ID"
4424#~ msgid "Server ID"
4425#~ msgstr "ID del servidor"
4426#~ msgid "Server name"
4427#~ msgstr "Nombre largo del servidor"
4428#~ msgid "Is this server the default server?"
4429#~ msgstr "Es este servidor el servidor por defecto?"
4430#~ msgid ""
4431#~ "Cannot delete default server, create another one and select it before "
4432#~ "removing this one."
4433#~ msgstr ""
4434#~ "No se puede borrar servidor predeterminado, cree un nuevo y seleccionelo "
4435#~ "antesde borrar este."
4436#~ msgid "Sorry, no content available in the database"
4437#~ msgstr "Lo siento, no hay contenido en la base de datos"
4438#~ msgid "Add existing content"
4439#~ msgstr "Agregar contenido existente"
4440#~ msgid "Project sponsor:"
4441#~ msgstr "Patrocinador del Proyecto"
4442#~ msgid "Is persistent (reusable and read-only)?"
4443#~ msgstr "Es persistente (reusable y solo escritura)?"
4444#~ msgid "Sponsor of this project:"
4445#~ msgstr "Patrocinador de este proyecto:"
4446#~ msgid "You do not have permissions to access any administration functions."
4447#~ msgstr ""
4448#~ "No tiene permisos para acceder a ninguna funci&oacute;n administrativa."
4449#~ msgid "Unknown section:"
4450#~ msgstr "Seccion no identificada:"
4451#~ msgid "Accounts on %s are and will stay completely free."
4452#~ msgstr ""
4453#~ "Las cuentas de Usuarios en %s son y seran siempre completamente gratuitas."
4454#~ msgid "Please inform us of any problem or service interruption at: %s"
4455#~ msgstr ""
4456#~ "<br>Por favor informe cualquier problema o interecupcion de servicio a: %s"
4457#~ msgid "This node already exists."
4458#~ msgstr "El nodo ya existe."
4459#~ msgid "Add a new node with ID"
4460#~ msgstr "Agrega un nuevo nodo con ID"
4461#~ msgid "The node %s could not be found in the database!"
4462#~ msgstr "El nodo %s no puede ser encontrado en la base de datos!"
4463#~ msgid "ID"
4464#~ msgstr "ID"
4465#~ msgid "Geocode only"
4466#~ msgstr "Solamente Codigo Geo (GEOCODE)"
4467#~ msgid "Geocode location"
4468#~ msgstr "Ubicacion Geocode"
4469#~ msgid ""
4470#~ "URL to show instead of the portal (if this is not empty, the portal will "
4471#~ "be disabled and this URL will be shown instead)"
4472#~ msgstr ""
4473#~ "URL que sera mostrado en vez del portal ( si este no esta vacio, el "
4474#~ "portal sera  desactivado y este URL sera mostrado en vez)"
4475#~ msgid "Node owners"
4476#~ msgstr "Duenos del Nodo"
4477#~ msgid "Remove technical officer"
4478#~ msgstr "Quitar oficial Tecnico"
4479#~ msgid "Add technical officer"
4480#~ msgstr "Agregar Oficial Tecnico"
4481#~ msgid "Technical officers"
4482#~ msgstr "Oficiales Tecnicos"
4483#~ msgid "Invalid user!"
4484#~ msgstr "Usuario Invalido!"
4485#~ msgid "The user is already an owner of this node."
4486#~ msgstr "Este usuario ya es due&ntilde;o en este nodo."
4487#~ msgid "The user is already a technical officer of this node."
4488#~ msgstr "El usuario ya es un oficial tecnico en este nodo"
4489#~ msgid "Could not add owner"
4490#~ msgstr "No se puede agregar due&ntilde;o"
4491#~ msgid "Could not add tech officer"
4492#~ msgstr "No se puede agregar oficial tecnico"
4493#~ msgid "Could not set existing user as tech officer"
4494#~ msgstr "No se puede espeficiar el usuario existente como oficial tecnico"
4495#~ msgid "Could not remove owner"
4496#~ msgstr "No se puede quitar el due&ntilde;o"
4497#~ msgid "Could not remove tech officer"
4498#~ msgstr "No se puede quitar el oficial tecnico"
4499#~ msgid "(again)"
4500#~ msgstr "(otra vez)"
4501#~ msgid ""
4502#~ "Please enter your current username, your current password, and your new "
4503#~ "password (with confirmation)"
4504#~ msgstr ""
4505#~ "Por favor introduzca su usuario actual, su clave actual y su nueva clave "
4506#~ "(con confirmacion)"
4507#~ msgid "network"
4508#~ msgstr "red"
4509#~ msgid "Frequently Asked Questions"
4510#~ msgstr "Preguntas frecuentemente preguntadas"
4511#~ msgid "Do I have to pay to get access to the Internet"
4512#~ msgstr "Debo de pagar por el acceso a Internet?"
4513#~ msgid "A:"
4514#~ msgstr "R:"
4515#~ msgid ""
4516#~ "No, Internet access is provided for free by the venue you are actually at"
4517#~ msgstr ""
4518#~ "No, el Acceso a Internet es dado gratis por el proveedor donde "
4519#~ "actualmente esta"
4520#~ msgid "I have failed to validate my account in x minutes"
4521#~ msgstr "No puede validad mi cuenta en los x minutos"
4522#~ msgid ""
4523#~ "You have been given an amount of minutes of Internet access in order to "
4524#~ "retrieve the email we sent to you and validate your free account. What "
4525#~ "you can do now is either <a href='signup.php'>create a new account</a> "
4526#~ "and then validate it properly, or get on the Internet from somewhere else "
4527#~ "(home, free Internet cafe, etc.) and validate the account you just "
4528#~ "created. If you need us to resend you the validation email, please <a "
4529#~ "href='resend_validation.php'>click here</a>"
4530#~ msgstr ""
4531#~ "Se le ha dado un tiempo determinado de minutos para Accesar interneta "
4532#~ "para poder recobrar el email que le hemos mandado para poder validar su "
4533#~ "cuenta gratis. Lo que puede hacer es <a href='signup.php'>crear una nueva "
4534#~ "cuetna</a> y despues validarla o  obtener acceso a Internet de otro lado "
4535#~ "(su casa, trabajo, etc.) y validar la queda  desde alli. Si necesita que "
4536#~ "le mandemos de nuevo el email de validacion haga <a>clic aqui</a>"
4537#~ msgid ""
4538#~ "What steps are required in order to create and validate a new account?"
4539#~ msgstr ""
4540#~ "Que pasos debo de tomar para poder crear y validar una cuenta nueva?"
4541#~ msgid "Here is an overview of the steps"
4542#~ msgstr "En resumen estos son los pasos"
4543#~ msgid ""
4544#~ "Pick a username, enter your email address, and enter the password you "
4545#~ "would like. An email will be sent to you with a link you can click to "
4546#~ "validate your account"
4547#~ msgstr ""
4548#~ "Primero elija el usuario, debe de introducir su correo electronico y "
4549#~ "introducir  la clave deseada. Un email sera enviado a su correo con el "
4550#~ "link que utilizara para validar su cuenta"
4551#~ msgid ""
4552#~ "Once the account is created, you need Internet access in order to check "
4553#~ "your email and click the validation link. In order to get temporary "
4554#~ "access to the Internet during your validation period, visit any URL (for "
4555#~ "example www.google.com) to get the login page again"
4556#~ msgstr ""
4557#~ "Una vez esta cuenta este creada, usted necesita acceso a internet para "
4558#~ "poder revisar su correo y dar clic en el link de validacion. Para obtener "
4559#~ "acceso temporal a Internet durante el periodo de validacion, visite cual "
4560#~ "URL (por ejemplo www.google.com) para obtener la pagina de inicio de "
4561#~ "sesion."
4562#~ msgid ""
4563#~ "Enter your login information. You will be given 15 minutes of Internet "
4564#~ "access, plenty of time to check your email and click on the link"
4565#~ msgstr ""
4566#~ "Introduzca su informaci&oactue;on para iniciar sesi&oacute;n. Se le dara "
4567#~ "15 minutos de acceso a Internet, tiempo suficiente para chequear su email "
4568#~ "y hacer click en la direcci&oacute;n"
4569#~ msgid "Once that last step is done, you will have full free Internet access"
4570#~ msgstr ""
4571#~ "Una vez se termine el ultimo paso, usted tendra acceso completo de "
4572#~ "Internet"
4573#~ msgid "User logs"
4574#~ msgstr "Logs de usuarios"
4575#~ msgid "Nodes"
4576#~ msgstr "Nodos"
4577#~ msgid "Add new Node"
4578#~ msgstr "Agregar nuevo nodo"
4579#~ msgid "Networks"
4580#~ msgstr "Redes"
4581#~ msgid "Servers"
4582#~ msgstr "Servidores"
4583#~ msgid "My Profile"
4584#~ msgstr "Mi Perfil"
4585#~ msgid "Where am I?"
4586#~ msgstr "Donde Estoy?"
4587#~ msgid "Building your wireless community"
4588#~ msgstr "Construyendo tu comunidad inalambrica"
4589#~ msgid "Deployed HotSpots status with coordinates"
4590#~ msgstr "Estado de Hotspots activos con coordenadas"
4591#~ msgid "Use the Internet"
4592#~ msgstr "Use Internet"
4593#~ msgid "Frequently asked questions"
4594#~ msgstr "Preguntas m&aacute;s Frecuentes"
4595#~ msgid ""
4596#~ "Your email address must be valid in order for your account to be activated"
4597#~ msgstr "Su direccion de correo debe ser valida para poder activar su cuenta"
4598#~ msgid "Status of the"
4599#~ msgstr "Estado "
4600#~ msgid "open"
4601#~ msgstr "abierto"
4602#~ msgid "Hotspots (Get this list as a <a href='?format=RSS'>RSS feed</a>)"
4603#~ msgstr ""
4604#~ "de los Hotspots ( obtenga la lista como <a href='?format=RSS'>RSS feed</"
4605#~ "a>)"
4606#~ msgid "The"
4607#~ msgstr "La red de"
4608#~ msgid "network currently has"
4609#~ msgstr "actualmente tiene "
4610#~ msgid "valid"
4611#~ msgstr "usuarios"
4612#~ msgid "user,"
4613#~ msgstr "valido,"
4614#~ msgid "users,"
4615#~ msgstr "validos,"
4616#~ msgid "user is"
4617#~ msgstr "usuario es"
4618#~ msgid "users are"
4619#~ msgstr "usuarios son"
4620#~ msgid "currently online"
4621#~ msgstr "esta actualmente en linea"
4622#~ msgid "It currently has"
4623#~ msgstr "Actualmente tiene"
4624#~ msgid "deployed"
4625#~ msgstr "hotspot"
4626#~ msgid "hotspot,"
4627#~ msgstr " activos"
4628#~ msgid "hotspots,"
4629#~ msgstr "s activos"
4630#~ msgid "hotspot is"
4631#~ msgstr "hotspot son"
4632#~ msgid "hotspots are"
4633#~ msgstr "hotspots estan"
4634#~ msgid "currently operational"
4635#~ msgstr "en operaci&oacute;n"
4636#~ msgid "Administration"
4637#~ msgstr "Administraci&oacute;n"
4638#~ msgid "To login please use your email,(remember to type in the domain)"
4639#~ msgstr "Para continuar debes de utilizar tu cuenta de correo"
4640#~ msgid "I already have an account"
4641#~ msgstr "Tengo un email o usuario"
4642#~ msgid "Configurations of all nodes of the"
4643#~ msgstr "Configuracion de todos los nodos de "
4644#~ msgid "Action"
4645#~ msgstr "Acci&oacute;n"
4646#~ msgid "Owner"
4647#~ msgstr "Dueno"
4648#~ msgid "Add a new node"
4649#~ msgstr "Agregar un nuevo nodo"
4650#~ msgid "RSS URL"
4651#~ msgstr "URL del RSS"
4652#~ msgid "Street address"
4653#~ msgstr "Direccion"
4654#~ msgid "Add new node"
4655#~ msgstr "Agregar Nuevo Nodo"
4656#~ msgid "Update node"
4657#~ msgstr "Actualizar Nodo"
4658#~ msgid "Administrators"
4659#~ msgstr "Administradores"
4660#~ msgid "Give a user rights to administer this node"
4661#~ msgstr "Dar permisos de administracion de este nodo"
4662#~ msgid "User ID"
4663#~ msgstr "Id del Usuario"
4664#~ msgid "You must login before you can change your password."
4665#~ msgstr "Debe de iniciar sesi&oacute;n antes de poder cambiar su clave."
4666#~ msgid "Sorry, user %s does not exist !"
4667#~ msgstr "Lo siente, el usuario %s no existe !"
4668#~ msgid "The password for %s has been successfully changed."
4669#~ msgstr "La clave para %s ha sido cambiada exitosamente."
4670#~ msgid "Sorry, invalid change password request !"
4671#~ msgstr "Lo siente, cambio invalido de clave !"
4672#~ msgid "Last update date"
4673#~ msgstr "Ultima fecha de actualizaci&oacute;n"
4674#~ msgid ""
4675#~ "(Content can be displayed at any date if no start or end date is "
4676#~ "specified.  Warning:  If you do not specify a specifig time of day, "
4677#~ "midnight is assumed.)"
4678#~ msgstr ""
4679#~ "(Contenido puede ser desplegado por cualquier fecha si no ha especificado "
4680#~ "la fecha )de empezar o terminar. Precuacion: si no especifica el tiempo "
4681#~ "del dia se asume que empieza a media noche"
4682#~ msgid ""
4683#~ "How much bonus feeds that do not publish as often get over feed that "
4684#~ "publish more often.\n"
4685#~ "                            The default is 0.75, with a typical range "
4686#~ "between 0 and 1.\n"
4687#~ "                            At 0, you have a classic RSS aggregator, "
4688#~ "meaning the n most recent entries picked from all feeds\n"
4689#~ "                            will be displayed. 1 is usually as high as "
4690#~ "you'll want to go:  Assuming that all\n"
4691#~ "                            an homogenous internal distribution (ex:  one "
4692#~ "feed publishes exactly one entry a day, the\n"
4693#~ "                            second once every two days, and the third "
4694#~ "once every three days), and you ask for 15 entries,\n"
4695#~ "                            there will be 5 of each.  While that may not "
4696#~ "sound usefull, it still is, as the feed's distribution is\n"
4697#~ "                            usually not homogenous."
4698#~ msgstr ""
4699#~ "Cuantas fuentes adicionales que no seran publicadas tan frecuente sobre "
4700#~ "las fuentesque si se publican frecuente\n"
4701#~ "\tPor defecto es 0.75, el cual es un rango tipico entre 0 y 1\n"
4702#~ ".En 0, se tendra un clasico Agregador RSS, esto significa que la ultima "
4703#~ "entrada de la fuente sera desplegada. 1 es usualmente es lo mas alto que "
4704#~ "se desea llegar: Asumiendo  que existe una distribucion homogenea de las "
4705#~ "fuentas publicadas en un dia, el segundo cada dos dias y el tercero cada "
4706#~ "3 dias), si pide por 15 elementos, se obtendra 5 de cada uno.\n"
4707#~ " Aunque no sea util, porque la distribucion de la fuente usualmenbte no "
4708#~ "es homogenea"
4709#~ msgid ""
4710#~ "Set the oldest entries (in seconds) you are willing to see.  Any entries "
4711#~ "older than this will not\n"
4712#~ "                            be considered at all for display, even if it "
4713#~ "means that the configured number of items to be displayed isn't reached.\n"
4714#~ "                            It's only usefull if all your feed publish "
4715#~ "very rarely, and you don't want very old entries to show up."
4716#~ msgstr ""
4717#~ "La ultima entradas (en segundos) sera la que usted podra ver. Otros "
4718#~ "elementos  no seran considerados para ser mostrados. Solo es utili si "
4719#~ "cada fuente es publicada  no tan frecuente, y no podra ver los ultimos "
4720#~ "elementos."
4721#~ msgid ""
4722#~ "WARNING:  This feed does not include the publication dates.\n"
4723#~ "                                                                                                 The "
4724#~ "system needs to be able to compute approximate publication\n"
4725#~ "                                                                                                 date "
4726#~ "for each entry, so the entry can be weighted against the\n"
4727#~ "                                                                                                 others. "
4728#~ "In order for the aggregator to do a good job, you need\n"
4729#~ "                                                                                                 to "
4730#~ "estimate fublication frequency of the items, in days.\n"
4731#~ "                                                                                                 If "
4732#~ "unset, defaults to one day."
4733#~ msgstr ""
4734#~ "Advertencia: Esta fuente no incluye fecha de publicacion\n"
4735#~ "El sitema necesita calcular la fecha de publicacion aproximada\n"
4736#~ "por cada elemento, para que el elemento tenga un peso contra otro.\n"
4737#~ "Otros agregados para hacer un buen trabajo, neceistan estimar la fecha de "
4738#~ "publicacion de los elementos, por dia. Se no sea utiliza, por defecto se "
4739#~ "utiliza 1 dia."
4740#~ msgid ""
4741#~ "The bias to be given to the source by the selection algorithm.\n"
4742#~ "                                                                Bias must "
4743#~ "be > 0 , typical values would be between 0.75 and 1.5\n"
4744#~ "                                                                and "
4745#~ "default is 1 (no bias).  A bias of 2 will cause the items\n"
4746#~ "                                                                to \"look"
4747#~ "\" twice as recent to the algorithm. A bias of 0.5 to\n"
4748#~ "                                                                look "
4749#~ "twice as old. Be carefull, a bias of 2 will statistically\n"
4750#~ "                                                                cause the "
4751#~ "feed to have MORE than twice as many items displayed."
4752#~ msgstr ""
4753#~ "El bias sera dado segun la fuente del algoritmo de seleccion\n"
4754#~ "El bias debe ser > 0, los valores tipos son de 0.75 a 1.5\n"
4755#~ " y por defecto es 1 ( no bias). Un bias de 2 casuara que los elementos "
4756#~ "sea buscados dos veces que el algoritmo estipule. Un bias de 0.5 mirara 2 "
4757#~ "veces mas viejo. Tenga precuacion, Un bias de 2 causuara que "
4758#~ "estadisticamente el agregador muestre el doble de elementos."
4759#~ msgid ""
4760#~ "The explicit parameters to be passed to the authenticator. Example: "
4761#~ "'my_network_id', '192.168.0.11', 1812, 1813, 'secret_key', 'CHAP_MD5'"
4762#~ msgstr ""
4763#~ "Los parametros explicitos que seran pasados al autenticador. Por "
4764#~ "ejemplo:'my_network_id', '192.168.0.11', 1812, 1813, 'secret_key', "
4765#~ "'CHAP_MD5'"
4766#~ msgid ""
4767#~ "Server::getCurrentServer: Fatal error: Unable to find a server matching "
4768#~ "hostname %s in the database!"
4769#~ msgstr ""
4770#~ "Server::getCurrentServer: Error Fatal: No se puede econtrar un servidor "
4771#~ "con nombre%s en la base de datos!"
4772#~ msgid "Get this list as a PDF file"
4773#~ msgstr "Obtenga la lista como un archivo PDF"
4774#~ msgid "Get this list as a RSS feed"
4775#~ msgstr "Obtenga la lista como una fuente de RSS"
4776#~ msgid "Get this list for Google Earth"
4777#~ msgstr "Obtenga la lista para Google Earth"
4778#~ msgid "La Red %s actualmente tiene un usuario valido."
4779#~ msgstr "La Red %s tiene un usuario valido."
4780#~ msgid "La Red %s actualmente tiene %d usuarios validos."
4781#~ msgstr "La Red %s tiene %d usuarios validos"
4782#~ msgid "One hotspot is currently operationnal."
4783#~ msgstr "Un hotspot esta en operaci&oacute;n"
4784#~ msgid "%d hotspots are currently operationnal."
4785#~ msgstr "%d numero de hotspots en operaci&oacute;n."
4786#~ msgid ""
4787#~ "Because of one hotspot not being monitored we don't know if it is "
4788#~ "currently operationnal."
4789#~ msgstr ""
4790#~ "Porque uno de nuestros hotspots no es monitoreado, no sabemos si esta "
4791#~ "funciando."
4792#~ msgid ""
4793#~ "Because of %d hotspots not being monitored we don't know if they are "
4794#~ "currently operationnal."
4795#~ msgstr ""
4796#~ "Debido a los %d hotspots que no son monitoreados, no sabemos si estan "
4797#~ "funcionando"
4798#~ msgid ""
4799#~ "The bias to be given to the source by the selection algorithm.\n"
4800#~ "                                                                                    Bias "
4801#~ "must be > 0 , typical values would be between 0.75 and 1.5\n"
4802#~ "                                                                                    and "
4803#~ "default is 1 (no bias).  A bias of 2 will cause the items\n"
4804#~ "                                                                                    to "
4805#~ "\"look\" twice as recent to the algorithm. A bias of 0.5 to\n"
4806#~ "                                                                                    look "
4807#~ "twice as old. Be carefull, a bias of 2 will statistically\n"
4808#~ "                                                                                    cause "
4809#~ "the feed to have MORE than twice as many items displayed."
4810#~ msgstr ""
4811#~ "El bias sera dado segun la fuente del algoritmo de seleccion\n"
4812#~ "El bias debe ser > 0, los valores tipos son de 0.75 a 1.5\n"
4813#~ " y por defecto es 1 ( no bias). Un bias de 2 casuara que los elementos "
4814#~ "sea buscados dos veces que el algoritmo estipule. Un bias de 0.5 mirara 2 "
4815#~ "veces mas viejo. Tenga precuacion, Un bias de 2 causuara que "
4816#~ "estadisticamente el agregador muestre el doble de elementos."
4817#~ msgid "Add reusable content from library"
4818#~ msgstr "Agregar contenido reusable a la libreria"
4819